Göm menyn

Hirak Patra får Marie Curie Fellowship

Hirak PatraHirak Patra, förste forskningsingenjör vid avdelningen för cellbiologi, har fått Marie Curie Individual Fellowship vid Cambridge.
 

Titeln på hans ansökan till Marie Curie Fellowship var "Theranostic molecular zipper based switchable nanomedicine for overcoming drug resistance".

Dr. Hirak Patra är expert inom nanomedicin och nanobioteknolgi. Hans långsiktiga mål med forskningen är att utveckla målspecifik smart nanomedicin för att bekämpa cancer.


2016-02-16Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08