Göm menyn

Årets VFU-pris till vårdcentralen i Berga och och thorax- kärlkliniken på US

Årets VFU-pris gick till Capio Vårdcentral Berga och thorax- kärlkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. De har goda lärmiljöer för studenter och fortsätter att utveckla uppdraget. Klinisk kemi US fick hedersomnämnande för att de har utvecklat interprofessionellt lärande.

 

 

Bilden visar pristutdelningen.

Capio Vårdcentral Berga belönas för sitt välstrukturerade arbete med verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på många plan, och för att enheten fick högsta snitt betyg (4,85) av alla vårdcentraler i Östergötland i 2015 års mätverktyg VFU KURT där de hade hundra procents svarsfrekvens från studenter som utvärderar verksamheten.

– Att ta emot VFU-studenter är roligt och ett sätt för oss på vårdcentralen att vidareutveckla oss, säger Johanna Lundberg, VFU- ansvarig för läkarstudenter som kommer till Capio Vårdcentral Berga.
 

Vårdcentralen har utvecklat sitt studentomhändertagande genom att satsa på vidareutbildning och kompetensutveckling av medarbetare. Det interprofessionella lärandet har förstärkts bland annat genom att läkarstudenterna numera får gå diabetessjuksköterskan en halv dag. Dagen efter ska studenten under handledning handlägga en egen diabetes patient, vilket ökar deras motivation avsevärt att diskutera med diabetessjuksköterskan. 
Thorax-kärlkliniken på US belönas bland annat för en mycket bra verksamhet med bra handledning och extra plus för studentsalen.
– Jag tycker att VFU-arbetet genomsyrar hela arbetsgruppen, bland annat genom att cheferna tillåter oss att prova nya idéer. Vårt synsätt är att dagens student är morgondagens kollega, för studenter som vi lärt upp och som trivs hos oss kommer tillbaka när de är färdigutbildade, säger Malin Södling, sjuksköterska och huvudhandledare.
 

Thorax, avdelning 6; Maria Vanhanen, Camilla Gustavsson, Malin SödlingI thorax-kärlklinikens studentsal får studenterna får träna på interprofessionell samverkan. Två studenter med stöd av handledare tar hand om salen med fyra patienter, och studenterna rapporterar till varandra och för också dialog med två sjukgymnaststudenter och andra yrkesgrupper.
 

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning för studenter i Region Östergötland. Syftet med VFU-priset är att uppmärksamma och främja goda lärmiljöer för studenter samt att generellt synliggöra regionens utbildningsuppdrag och ledarskapets roll i en verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.


Bilden: Thorax, avdelning 6; Maria Vanhanen, Camilla Gustavsson, Malin Södling.

Text: Maria Carlqvist, Region Östergötland


2016-02-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08