Göm menyn

Bordlagt ärende om oredlighet

Våren 2015 riktades en anonym anmälan om bristande redlighet i en forskningsstudie inom regenerativ medicin vid Linköpings universitet. Medicinska fakulteten tillsatte en oberoende extern granskningsgrupp.Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08