Göm menyn

Tecken på hjärtsvikt hos många intensivvårdspatienter

Många intensivvårdspatienter visar tecken på hjärtsvikt, som kan öka risken att avlida i ett redan svårt sjukdomstillstånd. Det visar Lina De Geers avhandling från Linköpings universitet. 


Lina De Geer är överläkare vid intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. I sin avhandling har hon undersökt NT-proBNP – en biologisk markör, som frisätts från hjärtmuskeln vid hjärtsvikt – och om nivån av NT-proBNP kan användas för att indikera försämrad prognos hos intensivvårdspatienter. Hon har också studerat en metod där man med hjärtultraljud mäter hjärtmuskelns förmåga till sammandragning, och förkortning under hjärtslaget, för att tidigt kunna påvisa nedsatt hjärtfunktion hos svårt sjuka intensivvårdspatienter med allmän blodförgiftning, sepsis.

Resultaten visade att intensivvårdspatienter med förhöjda nivåer av NT-proBNP hade en klart försämrad överlevnad. Hjärtfunktionen hos patienter med sepsis var ofta nedsatt under den akuta fasen av sjukdomstillståndet, säger Lina De Geer.
Vanligt vid sepsis

Tecken till hjärtsvikt påvisades med såväl blodprov som hjärtultraljud och visade sig vanliga hos intensivvårdspatienter, och särskilt vid sepsis. Sepsis, och även den behandling som samtidigt ges inom intensivvården, framkallar dock akuta förändringar i cirkulationen som gör att graden av hjärtsvikt kan underskattas.

En jämförelse i avhandlingen visar att risken att avlida i hjärtsvikt efter intensivvård är lika hög bland de patienter som intensivvårdats av något annat skäl än sepsis.

Först såg risken att avlida i hjärtsvikt ut att vara högre hos patienter som hade haft sepsis, men det visade sig snarare vara knutet till svår sjukdom i allmänhet. Det är viktigt att följa upp med vidare studier, för att lära oss mer om riskerna på lång sikt efter intensivvårdskrävande sjukdom, säger Lina De Geer.


Avhandling: Cardiac dysfunction in septic shock: Observational studies on characteristics and outcome

 

Text: Maria Carlqvist, Region Östergötland


2016-01-28Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08