Göm menyn

Fortsatt uppåt i ansökningssiffrorna när nya studenter nu är på plats

Under måndagen var det upprop för Medicinska fakultetens utbildningar och totalt har 423 nya studenter blivit antagna till utbildningarna inom medicin, vård och hälsa vid Linköpings universitet.

Bland studenterna som blivit antagna samlades de drygt 360 studenter på  Arbetsterapeut-, Fysioterapeut-, Läkar- och Sjuksköterskeprogrammet till ett gemensamt upprop där de blev välkomnade till tonerna av Lithe Blås. När orkestern tystnat klev Mattias Ekstedt in på scenen som tillsammans med Johan Dabrosin Söderholm, dekanus och Karin Kjellgren, prodekanus presenterade Medicinska fakulteten och berättade om vad som väntar under utbildningen.

Johan Söderholm- Det har hänt mycket på Medicinska fakulteten det senaste året och ni blir välkomnade till både ett nytt studenthus och till våra nya lokaler i Norra entrén vid Universitetssjukhuset, berättade Johan D. Söderholm.

Även Anita Jernberger, ordförande i regionutvecklingsnämnden för Region Östergötland, passade på att hälsa alla nya studenter välkomna till östgötaslätten och berättade om vad man kan göra i omgivningen.

Mattias Ekstedt avslutade förmiddagen med att säga:

- Ni har fått höra mycket positivt om oss och det har varit väldigt kaxiga presentationer – men vi ställer höga krav på oss själva för att leva upp till förväntningarna och vi kommer att ställa höga krav på er. Vi hoppas i alla fall att ni kommer att ha roligt under era kommande år!

Fortsatt uppåt i ansökningssiffrorna

Medicinska fakultetens utbildningar fortsätter utöka sina ansökningssiffror, trots att det i år är nästan 20 % färre nybörjare än terminerna 2009/10 enligt Universitetskanslersämbetets analys av ansökningarna. Medicinska fakulteten ökade antalet totala ansökningar med 3 % sedan föregående vårtermin och förstahandssökningar med 5 %.Totalt antal sökningar

 

Totalt antal ansökningar VT2014-VT2016

 

Det är framför allt förstahandssökningarna till Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping och Läkarprogrammet som ökat med 20 % respektive 22 % sedan förra vårantagningen.

Förstahandssökningar


Antal förstahandssökningar VT2014-VT2016


Johan Jäger 2016-01-26Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08