Göm menyn

Alzheimersforskningen får två miljoner

Martin Hallbeck, biträdande professor vid Linköpings universitet, får 1,2 miljoner kronor i anslag av Alzheimerfonden. Han har i sin forskning visat hur Alzheimers sjukdom sprider sig mellan nervcellerna.

Martin HallbeckAlzheimerfonden delar i år ut drygt 25 miljoner till 61 svenska forskningsprojekt. Ytterligare fyra forskare vid Linköpings universitet får dela på 800.000 kronor från fonden.

Alzheimerfondens stöd ges till projekt som syftar till att stoppa sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom, diagnosticera demenssjukdomar i ett tidigt skede samt till att utveckla metoder för behandling och rehabilitering.


Martin Hallbeck är biträdande professor och överläkare i patologi och leder ett forskarteam som var först i världen med att visa hur giftiga proteiner förs över från nervcell till nervcell.  Han och hans forskargrupp har också funnit att spridningen delvis kan förhindras med en liten blockerande molekyl. Detta fynd kan bana väg för en ny typ av läkemedel som kan hejda den kognitiva nedbrytningen i hjärnan.


Fakta om demenssjukdomar:

  • I Sverige kostar demenssjukdomarna vårt samhälle 63 miljarder kronor per år, enligt Socialstyrelsens beräkningar. Varje dag insjuknar cirka 70 personer i någon form av demenssjukdom. Ungefär lika många dör.
  • Fram till år 2050 beräknas antalet demenssjuka i Sverige ha fördubblats. Globalt sett räknar WHO med en tredubbling inom samma period.
  • WHO klassar demens som ett av världens största hälsoproblem. 47 miljoner människor är drabbade och ett nytt fall upptäcks var 3:e sekund.


Se en föreläsning med Martin Hallbeck:  Demens – Från lite glömska till svår sjukdom. Varför blir det så?


Reportage: Alzheimers -  från nervcell till nervcell

 

Foto: Göran Billeson


2016-01-18Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08