Göm menyn

Nu är Framtidens universitetssjukhus i Linköping invigt

Nu har Universitetssjukhusets nya norra entré öppnat portarna och i samband med det skedde den stora invigningen av Framtidens universitetssjukhus.

– Universitetssjukhuset är ett viktigt nav för sjukvården i Östergötland och hela den sydöstra sjukvårdsregionen. Här samlas högspecialiserad vård, forskning och utbildning i toppklass. Med de nya lokalerna skapar vi de bästa förutsättningarna för att fortsätta utveckla sjukvården genom effektivare flöden, ökad patientsäkerhet och bättre miljöer för både patienter och medarbetare, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johanson (S), som klippte bandet tillsammans med Folke Sjöberg, prorektor vid Linköpings universitet.

Bandklippning

Tre etapper
Den norra entrén är en av två centrala ingångar till Framtidens universitetssjukhus. Här samlas servicefunktioner som reception, kiosk, servering och apotek. I det publika gatuplanet finns även öppenvårdsmottagningar.  En trappa ner finns föreläsningssalar och andra lokaler för Linköpings universitets verksamhet. 

Bygget av Framtidens universitetssjukhus startade hösten 2011 och sker i tre etapper. Nu när projektet har passerat halvtid är den första etappen i stort sett klar, då centrala delar av sjukhusbygget står färdiga. Under hösten har flera verksamheter flyttat in de nya huskropparna, däribland neurokirurgiska kliniken, hand- och plastikkirurgiska kliniken och Brännskadecentrum. Under 2016 fortsätter inflyttningen, med bland annat akutkliniken och förlossningen, som flyttar in på den västra sidan av huskomplexet.

Den andra etappen omfattar upprustning och omflyttningar i befintliga lokaler och rivning av uttjänta byggnader. Den tredje etappen startar även den i år och är ett nytt hus där psykiatri och beroendevård samlas. Huset kommer att byggas som ett så kallat passivhus med minimal energiförbrukning.

 

Håller tids- och kostnadsramar
Hela byggprojektet är beräknat att kosta 3,9 miljarder kronor, och håller tids- och kostnadsramarna.  Region Östergötland finansierar investeringen med egna medel som byggts upp genom positiva ekonomiska resultat och ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande. Utöver Framtidens universitetssjukhus pågår stora byggprojekt vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.

Tiger
Konstverk som möter besökarna i norra entrén.

Norra entrén
Norra entrén.

 

Text: Region Östergötland

Foto: M&F Foto / Susanne B Karlsson


2016-01-15Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08