Göm menyn

Går det ställa diagnos innan sjukdomen brutit ut?

Forskning i framkant våren 2016

Första föreläsningen i 2016 års Forskning i framkant tar sig an ett av sjukvårdens största problem, att behandling av sjukdom ofta inleds för sent. Den 4 februari berättar Mikael Benson och Mika Gustafsson om nya tekniker som kan möjliggöra tidig diagnostik av vanliga sjukdomar, kanske redan innan sjukdomen brutit ut.  

Prof Mikael BensonNya tekniker kan möjliggöra tidig diagnostik av vanliga sjukdomar, kanske redan innan sjukdomen brutit ut. Mikael Benson, professor i pediatrik, och Mika Gustafsson, universitetslektor i bioinformatik kommer att berätta om en strategi för tidig diagnostik som bygger på att analysera T-celler från blodet.

– En allt tidigare diagnostik bidrar till effektivare behandling. I förlängningen kommer detta att öka intresset för regelbundna hälsokontroller med syftet att tidigt upptäcka och behandla eller förhindra sjukdom, på samma självklara sätt som vi ser på bilprovning och bilservice. Egentligen är det konstigt att vi har ett effektivare sätt att hantera bilars hälsa än vår egen, säger Mikael Benson.

Forskning i framkant är en populärvetenskaplig föreläsningsserie som lyfter fram den spännande forskning som sker i regionen.  Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.  Föreläsningarna är öppna för allmänheten och kan även följas som webb-teve.

 

Den 4 februari kl 16.30 föreläser Mikael Benson och Mika Gustafsson  på temat ”Går det ställa diagnos innan sjukdomen brutit ut?”. Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US.

Forskning i framkant - program våren 2016

Tors  4 februari
Går det ställa diagnos innan sjukdomen brutit ut?

Många patienter blir inte bättre av mediciner. En viktig orsak är att medicinering påbörjas sent i sjukdomsförlopp som kan vara flera år. Nya tekniker kan möjliggöra tidig diagnostik av vanliga sjukdomar, kanske innan sjukdomen brutit ut. Mikael Benson och Mika Gustafsson kommer att berätta om en strategi för tidig diagnostik som bygger på att analysera T celler från blodet.

Mikael Benson, professor i pediatrik, och Mika Gustafsson, universitetslektor i bioinformatik.
4 februari kl 16.30-17.30 i Berzeliussalen, ingång 65, Campus US

 

Tors  3 mars
Immunförsvarets betydelse under graviditeten

Graviditet är en utmanande situation för mammans immunförsvar. Eftersom fostret till hälften utvecklas av gener från pappan kan det liknas vid ett transplantat som riskerar att stötas bort. Judit Svensson-Arvelund berättar om hur mammans immunförsvar anpassas för att förhindra avstötning av fostret och hur en misslyckad anpassning kan medverka till graviditetskomplikationer.

Judit Svensson Arvelund, doktor i immunologi, förste forskningsingenjör
3 mars kl 16.30-17.30 i Berzeliussalen, ingång 65, Campus US

 

Tors 14 april
Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?
Diseases such as allergy, asthma and arthritis are becoming more common. Genetics alone cannot explain this increase, but maybe the new field of ’epigenetics’ can? Colm Nestor will discuss what we know about human epigenetics, how epigenetics may be involved in disease, and how we can use epigenetics in the diagnosis and treatment of these diseases. Lecture in English.
Föreläsningen är på engelska.
Colm Nestor, förste forskningsingenjör
14 april  kl 16.30-17.30 i Berzeliussalen, ingång 65, Campus US

 

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Välkomna!

 

Foto: Staffan Gustavsson

 


2016-01-11



Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08