Göm menyn

Markörer för att upptäcka neurodegenerativa sjukdomar

Proteiner från det lysosomala nätverket kan bli en hjälp att utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet.

Brain /CMIVNeurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom uppträder ofta sent i livet och sjukdomarna leder till att hjärnans nervsystem långsamt förtvinar. Det finns inga botemedel och ännu ingen möjlighet att ställa en diagnos innan stor skada redan skett i hjärnan.
Biomarkörer är ämnen som avspeglar biologiska processer i kroppen, och som kan ge information om en patients hälsotillstånd. Vid neurologiska sjukdomar är många proteiner förändrade i ryggmärgsvätskan som omger hjärnan, vilket beror på sjukdomsprocessen i hjärnan.

I sin avhandling har Andrea Boman undersökt om det går att använda proteiner från det lysosomala nätverket för diagnos, samt för utveckling av nya behandlingsmetoder mot neurodegenerativa sjukdomar.

– Vi visar att nivåerna av några specifika proteiner från det lysosomala nätverket är förändrade i ryggmärgsvätska från patienter med de neurodegenerativa sjukdomarna Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, corticobasal degeneration samt progressiv supranucleär pares. De olika sjukdomarna har olika profiler av dessa proteiner i ryggmärgvätska, en upptäckt som gör att de skulle kunna användas som tidiga och specifika biomarkörer, säger Andrea Boman.

Två av dessa proteiner, lysosomal-associated membrane protein 2 (LAMP-2) och lysozym, valdes ut för att vidare studera deras roll vid Alzheimers sjukdom.

Skyddande effekt

Studien visar att lysozym hade en skyddande effekt i både cell- och djurmodeller av Alzheimers sjukdom, och verkade genom att hindra ihopklumpning av det giftiga protein som finns i senila plack.

– Resultaten visar på att lysozymnivåerna stiger vid Alzheimers sjukdom som en försvarsmekanism. De förhöjda nivåerna av LAMP-2 verkar också vara en försvarsmekanism vid Alzheimers sjukdom, då våra studier visar att LAMP-2 påverkar tillverkningen av det giftiga protein som hittas i de senila placken vid Alzheimers sjukdom, säger Andrea Boman.

Båda proteinerna ser därför ut att kunna användas vid utveckling av nya behandlingsmetoder.

 

Avhandling "Lyysosomal network proteins as biomarkers and therapeutic targets in neurodegenerative disease" lades fram av Andrea Boman den 26 november vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.

 

Text: Maria Carlqvist, Region Östergötland


2016-01-11Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08