Göm menyn

Att känna sig för tjock - en stor risk för ohälsosamma matvanor

Känslan av att vara för tjock är relaterad till kroppsliga förändringar under puberteten och till ungdomars matvanor. Att känna sig för tjock är den starkaste riskfaktorn för att banta och att inte äta frukost, inte bara för flickor utan även för pojkar, visar Jolanda van Vliets doktorsavhandling från Linköpings universitet.

Kroppsfixering bland ungdomar ökar, samtidigt som övervikt och fetma bland barn och unga fortfarande är ett växande folkhälsoproblem. Mängden och fördelningen av kroppsfett ändras naturligt under puberteten, på olika sätt för flickor och pojkar.

– Att känna sig för tjock var vanligast bland flickor över 13 år i studierna. Deras känsla av att vara för tjocka stämde bättre överens med deras midjeomfång, som speglar kroppsfettet, än med BMI som är ett index på vikt och längd. Den naturliga bröstutveckling under puberteten ökade risken för att flickor upplevde sig som tjocka, framförallt hos flickor som inte var överviktiga, säger Jolanda van Vliet, verksamhetschef vid enheten för hälsoanalys, Region Östergötland och nybliven doktor vid Linköpings universitet.

Starkaste riskfaktorn

Inte bara för flickor utan även för pojkar var känslan att vara för tjock den starkaste riskfaktorn för att banta och att inte äta frukost. Att hoppa över frukost var i sin tur förknippat med andra ohälsosamma matvanor. Utifrån resultaten diskuteras föräldrarnas och kompisarnas inverkan på kroppsuppfattning, övervikt och matvanor under uppväxten.

– Resultaten visar att ungas upplevelse av att vara för tjocka ter sig olika för flickor och pojkar. Sett ur ett bredare folkhälsoperspektiv kan den komplexa balansen av faktorer för att uppnå en realistisk kroppsuppfattning påverkas på såväl individuell nivå, som i de sociala sammanhang och på de arenor där barn och ungdomar befinner sig, säger Jolanda van Vliet.

Avhandlingen ”Balancing body perception during growth and development” studerar om ungas upplevelse av att vara för tjocka har koppling till faktisk övervikt enligt det professionellt använda måttet Body Mass Index (BMI), eller till hur mycket fett de har på kroppen, främst runt midjan. Studie 1 bygger på unga flickor i Finland och studie 2 på unga pojkar och flickor i Sverige.

 

Avhandlingen ”Balancing body perception during growth and development” studerar om ungas upplevelse av att vara för tjocka har koppling till faktisk övervikt enligt det professionellt använda måttet Body Mass Index (BMI), eller till hur mycket fett de har på kroppen, främst runt midjan. Studie 1 bygger på unga flickor i Finland och studie 2 på unga pojkar och flickor i Sverige.

 

Text: Maria Carlqvist, Region Östergötland


2016-01-11Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08