Göm menyn

Oförtrutna pedagogiska insatser prisades

Anette Kjellberg har alltid haft ett tydligt pedagogiskt fokus i sitt arbete och tilldelas nu Bergdahlpriset för pedagogiska insatser. På årets sista fakultetskollegium delades det även ut docentdiplom, medel från Hälsofonden, pris till bästa avhandling och pris för utmärkt studentinsats.

 

2015 års Bergdahlpris för pedagogiska insatser delades ut till  Anette Kjellberg, universitetslektor. Hon fick priset för ”sina engagerade och oförtrutna pedagogiska insatser vid Medicinska fakulteten”.

”Hon har alltid haft ett tydligt pedagogiskt fokus i sitt arbete och har med stadig energi verkat för god interprofessionell samverkan mellan studenter, ämnen och utbildningar samt för samverkan mellan universitetets fakulteter och med det omgivande samhälle”, skriver juryn i sin motivering.
Bergdahlpriset har inrättats för att hedra minnet av professor Björn Bergdahl. Det ska uppmärksamma goda och långsiktiga pedagogiska insatser vid Medicinska fakulteten.

Anette Kjellberg

 

Årets bästa avhandling
Judit Svensson ArvelundJudit Svensson-Arvelund  forskar om hur mammans immunförsvar anpassas för att förhindra avstötning av fostret och hur en misslyckad anpassning kan medverka till graviditetskomplikationer. Hon prisades för avhandlingen ”Immune regulation at the fetal-maternal interface with focus on decidual macrophages”, som utsågs till årets bästa avhandling 2015.

"Avhandlingen visar nya och viktiga mekanismer för tolerans och immunreglering under human graviditet. Den innehåller tre starka arbeten, varav två är publicerade i Journal of Immunology som är en mycket ansedd tidskrift."

 

Utmärkt studentinsats på Clinicum

Utmärkelsen ”Utmärkt studentinsats” vid Medicinska fakulteten 2015 tilldelades Alexander Biskup ”för sin förmåga  att på Clinicum skapa goda förutsättningar för lärande för alla studenter på Medicinska fakulteten, bland annat genom att på ett pedagogiskt sätt använda visualiseringsbordet i anatomiundervisningen”.

 

Hälsofondens utdelningar 2015

200 000 kronor till forskning inom området Alzheimerforskning

  • Martin Hallbeck 101 000 kr: Hur samverkar spridning av neurodegenerativa proteiner med cellulära mekanismer för att orsaka skador på nervcellen
  • Katarina Kågedal 69 000 kr: Behandling av Alzheimers sjukdom via lysozym
  • Camilla Nilsberth 30 000 kr: Neuroinflammation vid Alzheimers sjukdom – en del i framtida behandlingsprinciper mot Alzheimers sjukdom?

70 000 kronor till forskning inom området Allmän forskning

  • Ulla Walfridsson 27 500 kr: ASK FOR IT - ett sjukdomsspecifikt utbildningsprogram inkluderande kognitiv beteendeterapi (KBT), "acceptance and committment therapy" (ACT) ett förhållningssätt till tankar och känslor och medveten närvaro
  • Sara Bergstrand 42.500 kr: Microcirculatory dysfunction as a predictor for cardiovascular diseases

50 000 kronor till forskning inom området Neurologi/smärta/anestesi

Karin Björnström Karlsson: Narkosmedels och vakenhetshormonet Orexin A's påverkan på cellskelettet i nervceller och SH-SY5Y celler


15 000 kronor till forskning inom området Hjärta/kärl

Helene Zachrisson: Bildframställning av oxidativ stress i åderförkalkningsplack

 

15 000 kronor till forskning inom området Blodsjukdomar

Ulla Walfridsson ASK FOR IT - ett sjukdomsspecifikt utbildningsprogram inkluderande kognitiv beteendeterapi (KBT), "acceptance and committment therapy" (ACT) ett förhållningssätt till tankar och känslor och medveten närvaro

 

Fredgas forskningsstiftelse, utdelning av kvarstående medel 2015

101 008:50 för ”Medicinskt vetenskaplig forskning och vetenskapligt arbete som utföres av å Norrköpings lasarett anställda eller eljest i Norrköping verksamma läkare

  • Jessica Frisk 54 200 kr: Obesitaskirurgi hos ungdomar, effekt på viktnedgång och livskvalitet och hälsa
  • Petter Järemo 46 808:50: Inflammation och trombocyter vid bipolär sjukdom

 

Docentdiplom

Docentdiplom delades ut till:

Martin

Henriksson

Utvärdering och hälsoekonomi

Marie

Stenmark Askmalm

Klinisk genetik

Peter

Andersson

Kirurgi

India

Morrison

Experimentell klinisk neurofysiologi

Alf

Kastbom

Reumatologi

Åsa

Nilsdotter-Augustinsson

Infektionsmedicin

Åshild

Olsen Faresjö

Folkhälsovetenskap inriktning biomedicin

Thomas

Davidson

Utvärdering och hälsoekonomi

Magnus

Janzon

Kardiologi

Christian

Ståhl

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Farkas

Vánky

Thoraxkirurgi

Tino

Kurz

Farmakologi

Barbro

Krevers

Utvärdering och hälsoekonomi

Mattias

Alenius

Neurobiologi

Anna

Oscarsson Tibblin

Anestesi och intensivvård

Thomas

Franzén

Kirurgi

Jakob

Ström

Experimentell klinisk kemi


2015-12-17Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08