Göm menyn

Webb-teve: Varför betalar inte samhället för alla läkemedel? Vem bestämmer?

Hur mycket är ett liv värt - i vården och i samhället? Vi är vana vid att samhällets resurser i fattiga länder inte räcker till för att ge alla den vård de behöver. Men vad händer i Sverige när kostnaden för att behandla en enda patient med ett enda läkemedel kan vara 5, 10 eller t o m 25 miljoner kr per år? Och vad händer om det kommer många sådana läkemedel? 

Hälsoekonomi är ett sätt att bland annat värdera kostnadseffektivitet, det vill säga nytta i form av hälsa mot kostnader. Men kostnadseffektivitet måste vägas mot andra etiska principer som människovärdesprincipen respektive behovs-/solidaritetsprincipen. Hur och varför prioritering av läkemedel görs nationellt och regionalt, samt vilka konsekvenser det får för vården av enskilda patienter, belyses utifrån några i media uppmärksammade fall.


2015-12-11Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08