Göm menyn

Varannan över 65 kan ha fått olämplig medicin

Nästan varannan person över 65 år har ordinerats potentiellt olämpliga läkemedel och var tredje långtidspatient har inte följt sin förskrivna medicinering. Följden är att risken för biverkningar och läkemedelsrelaterade sjukdomar ökar, visar en avhandling vid Linköpings universitet.Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08