Göm menyn

Så ska vi göra en riktigt bra decentraliserad läkarutbildning

Kalmar, Jönköping och Norrköping är nya orter för läkarutbildningens senare del. Från 2018 kommer läkarstudenter att göra sina fem sista terminer i dessa orter. Läraranställningar och pedagogisk utveckling ska anpassas innan dess.

Rektor vid LiU har beslutat att finanisera uppbyggnaden av den decentraliserade läkarutbildningen med 14 miljoner kr under 2016-2018. Från 2018 kommer studenterna på de avslutande fem terminerna fördelas på fyra huvudorter: Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar.
– Decentraliseringen innebär både tekniska och pedagogiska utmaningar. IKT-lösningar är en viktig del för att möjliggöra en decentraliserad läkarutbildning, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten. Rekrytering av lärare till de nya orterna har också påbörjats.

Innovativa lösningar för en studentcentrerad pedagogik
Medicinska fakulteten har fått uppdraget att ta fram projektdirektiv för IKT-lösningar som innefattar tydliggörande av mål, delmål, tidplan samt beskrivning av hur erfarenheterna ska komma hela LiU till del. En projektgrupp ska tillsättas som ska arbeta med detta.
Lotta Erikson– Vi behöver nu utveckla innovativa lösningar för en studentcentrerad pedagogik och behöver därför satsa på en offensiv rekrytering så att samtliga studieorter är med i detta arbete från start, säger Ann-Charlott Ericson, biträdande programansvarig för läkarprogrammet. Även om vi använder tekniska lösningar så ska vi fortsätta med vårt signum; studentcentrerat lärande.

Studenterna är engagerade
Flipped classroom är en pedagogisk modell som arbetsgruppen kommer att titta på. I korta drag går modellen ut på att studenterna ser inspelade föreläsningar och sedan hålls seminarier där studenterna får tillämpa föreläsningens innehåll genom att bearbeta olika scenarier. Då används IKT-lösningar på ett aktivt sätt.
– Vi kommer att arbeta med utveckling av undervisningsformerna så att undervisningen fungerar även om studenterna finns på olika orter, poängterar Ann-Charlott Ericson. Vi är mycket tacksamma för studenternas engagemang i arbetet eftersom deras erfarenheter som studenter på utbildningen betyder mycket för att utveckla en väl fungerande utbildning.

En del i det pedagogiska språnget
Satsning på pedagogiska modeller blir en del i det pedagogiska språnget och tanken är att erfarenheterna ska bli till nytta för hela universitetet. Från år 2020 kommer läkarstudenterna vara fördelade på de fyra studieorterna med 230 studenter i Linköping, 100 i Kalmar, 150 i Jönköping och 120 i Norrköping. På läkarprogrammets sista terminer varvas teori och praktik med den ungefärliga fördelningen 1/3 teori och 2/3 praktik.
– Vi kommer att ha professorer och lektorer på varje ort som är ansvariga för utbildningen. Vi kommer även att rekrytera tillsammans med respektive region och landsting, för att säkra kvaliteten i utbildningen, säger Johan D Söderholm. Det kommer även att byggas upp ett kliniskt träningscentrum, Clinicum, vid varje ort.
Tidigare i år utsågs LiU:s läkarutbildning till landets bästa i en undersökning från Sveriges läkarförbund.
–  Vi ska hålla lika hög nivå på utbildningen på alla orter. Det som framkom som mindre bra i undersökningen var den verksamhetsförlagda utbildningen, och genom decentraliseringen har vi möjlighet att ytterligare förbättra kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildingen, som främst sker i senare del av utbildningen, säger Johan D Söderholm.

Foto: Johan Jäger


Susanne B Karlsson 2015-11-18Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08