Göm menyn

Webb-teve: Hur påverkar alkohol hjärnan? Finns det nya behandlingsmetoder mot beroende?

Se föreläsningen med Markus Heilig, professor i psykiatri. Han berättar om lärdomar från forskningen som gett bättre förståelse för stressystemens roll vid alkoholberoende, och nya behandlingar som forskningen kan leda till.

Kontrollerad alkoholanvändning ingår ofta i ett välfungerande och trevligt socialt liv. Samtidigt drabbas en betydande minoritet av användarna av alkoholberoende, en sjukdom som orsakar omfattande sjuklighet och dödlighet.
Föreläsare: Markus Heilig, professor i psykiatri.

 


2015-11-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08