Göm menyn

2,85 miljoner till forskning om hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland både kvinnor och män.
- Jag är intresserad av immunförsvarets betydelse vid åderförkalkning, berättar Lena Jonasson, professor. Hjärt-lungfonden ger nu stöd till hennes forskningsprojekt ”Det stressade immunförsvaret vid kranskärlssjukdom”.

Lena JonassonLena Jonassons forskargrupp studerar vilka mekanismer som ligger bakom de immunologiska störningarna vid ateroskleros, till vardags kallat åderförkalkning Hon är professor i kardiologi och överläkare vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset.

Inflammation är en välkänd komponent vid ateroskleros. Risken för sjukdomsprogress och hjärtinfarkt är större ju mer uttalad inflammationen i kärlväggen är.
– Vi ser att patienter som haft hjärtinfarkt har en kronisk inflammation i blodet men detta avslöjas ofta inte när blodprover tas i vila. Det är först när patienterna utsätts för någon form av alldaglig stress, psykisk eller fysisk,  som inflammationen ”avslöjas”. I vår forskning använder vi oss därför av akut fysisk ansträngning som modell för stressorsakad inflammation.

Forskargruppen intresserar sig också särskilt för det skyddande immunförsvaret som visar klara tecken till att vara försvagat hos patienter med kranskärlssjukdom. Frågan är varför och om det går att påverka.
– Det övergripande syftet är att förstå varför immunsvaret är i obalans hos kranskärlssjuka patienter. Detta skulle ge oss möjlighet att i högre grad skräddarsy behandlingen och även behandla orsakerna till sjukdomen snarare än dess konsekvenser, berättar Lena Jonasson. Och kanske kan vi i framtiden ta salivprover före och efter ett enkelt cykeltest för att identifiera de patienter som har ett stressat immunförsvar.


Läs mer om Lena Jonassons forskning

 


Susanne B Karlsson 2015-11-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08