Göm menyn

Medicinska fakulteterna till regeringen: Förstärk basanslagen för medicinsk forskning

Sveriges medicinska forskning håller en hög internationell standard, men det finns oroande tecken på att vår position håller på att försvagas.  Det skriver de sju medicinska fakulteterna i en gemensam inlaga till regeringens forskningsproposition.

Orsakerna till den försvagade positionen kan delvis härledas till en urholkning av basanslagen för forskning till universiteten och strukturförändringar inom hälso- och sjukvården som genomförts utan tillräcklig hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna för medicinsk forskning och utveckling – och därmed för framtidens hälso- och sjukvård.

De sju medicinska fakulteterna har skrivit en gemensam inlaga inför 2016 års proposition för forskning, innovation och högre utbildning och ger regeringen ett fempunktsprogram med åtgärder för att stärka den medicinska forskningen.

– Fempunktsprogrammet omfattar viktiga frågor för utveckling av en stark medicinsk forskning i Sverige, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid LiU. Av särskild betydelse är ökade basanslag för att kunna ge möjlighet till profilering av lärosätena, tydlighet för unga forskare i karriären och en säkrad uppbyggnad av infrastruktur för forskning inom medicin och vård på nationell och regional nivå.

Fempunktsprogrammet i korthet

1. Förstärkta basanslag för medicinsk forskning

- Ger strategisk styrkraft för landets ledande universitet och förutsättning för kraftfull utveckling

2. Tydliga villkor för unga medicinska forskare

- Sexåriga meriteringsanställningar som inkluderar en tenure trackliknande utvärdering ger tydlighet och förutsägbarhet vid utvärdering inför tillsvidareanställning.

3. Säkrad finansiering för forskningsinfrastruktur

- Fortsatt nationell satsning inom Life science, ökade låneramar för universiteten och särskilda insatser för klinisk och hälsovetenskaplig forskningsinfrastruktur

4. Stärkt samverkan för innovativa lösningar på hälso- och sjukvårdens utmaningar

- Direktiv och incitament som skapar förtroende mellan aktörerna ger förutsättningar för forsknings- och innovationsdriven hälso-och sjukvård och tillväxt inom Life science-området

5. Förenkla deltagande för universitet och högskolor på den internationella arenan

- Behov av särskilda medel och regelförändringar för att stärka Sveriges internationella position


2015-11-05
susanne.b.karlsson@liu.seSidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08