Göm menyn

På jakt efter den kroniska smärtans fingeravtryck

Trots att var femte person lider av kronisk smärta vet man mycket lite om de biologiska mekanismerna vid olika smärttillstånd. För att kunna utveckla bättre behandlingsmetoder är det nödvändigt att bättre förstå smärtans mekanismer.  

Kronisk smärta är ett mysterium. Därför är det svårt att utveckla läkemedel som kan minska lidandet. Smärtläkare Emmanuel Bäckryd  söker i sin avhandling  svar på smärtans mekanismer. Han har i sin avhandling använt ryggmärgsvätskan både som medium för att tillföra kraftiga smärtläkemedel och som möjlig spegel för de biologiska processerna som sker i ryggmärgen vid kronisk smärta.
 

Hans teori är att proteiner läcker från ryggmärgen ut i ryggmärsvätskan, och att man alltså genom att analysera proteinmönstret i ryggmärsvätskan skulle kunna fastställa ett slags ”smärtans fingeravtryck”.
Emmanuel Bäckryd– Det handlar inte om att mäta själva smärtupplevelsen, utan om att bättre förstå den biologi som ligger till grund för upplevelsen, berättar Emmanuel Bäckryd.  Tänk om man i framtiden, i kontrast till dagens ”trial and error”-förfarande, skulle kunna skräddarsy smärtbehandlingen baserat på ett prov som visar vilken specifik smärtmekanism som förekommer i det enskilda fallet.
 

I en av studierna har Emmanuel Bäckryd jämfört proteinmönstret i ryggmärgsvätskan hos patienter med kronisk nervsmärta med friska personer. Av 260 proteiner fann man sju proteiner som hade avgörande betydelse för åtskillnaden mellan friska och sjuka personer.
– Det viktigaste av dessa proeiner ingår i renin-angiotensinsystemet. Detta system är av andra skäl högaktuellt inom smärtforskningen, och det är därför anmärkningsvärt att just ett protein inom det systemet ”dök upp” som huvudresultat vid en förutsättningslös jämförelse mellan friska och sjuka individer, säger Emmanuel Bäckryd . Fyndet bekräftar att det man funnit vid djurförsök även kan tänkas vara av vikt hos människa.

Mer om Emmanuel Bäckryds forskning

 

Avhandling: The cerebrospinal fluid in severe pain conditions – clinical, pharmacological and proteomic aspects, Emmanuel Bäckryd, överläkare, Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Region Östergötland, samt doktorand, IMH

Disputation: Berzeliussalen, Campus US (ingång 65), Linköping, Fredagen den 13 november 2015, kl 09:00


Susanne B Karlsson 2015-10-27Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08