Göm menyn

Sex miljoner till forskning från Forte

Gunilla Sydsjö och Carl Göran Svedin får drygt tre miljoner vardera till projekt inom psykiatri och psykosocial hälsa hos ungdomar.

Gunilla Sydsjö, kognitiv beteendeterapeut och adjungerad professor i obstetrik och gynekologi, får 3.030.000 för projektet  ”Psykosocial hälsa och anpassning vid 20 års ålder. En longitudinell studie om barndomsfaktorers betydelse (gen‐miljö‐trauma) för utveckling av psykisk ohälsa och psykosocial anpassning.”
Projektet  ”Psykiatriska diagnoser och hälsa hos 15‐17-åriga barn i samhällsvård” får 3.080.000 av Forte. Projektet leds av Carl Göran Svedin, professor, som också är ansvarig för det nya nationella kunskapscentrumet Barnafrid.

Forte är forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd de har nu delat ut bidrag i sin allmänna utlysning av bidrag till forskning och forskare inom hälsa, arbetsliv och välfärd.


Läs mer om Carl Göran Svedins forskning

 

Läs mer om Gunilla Sydsjös forskning

 


2015-10-06Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08