Göm menyn

Betald specialistutbildning för sjuksköterskor införs vid årsskiftet

Region Östergötland gör en satsning som ger sjuksköterskor inom regionen möjlighet att specialistutbilda sig med bibehållen grundlön.

Regionstyrelsen för Region Östergötland har beslutat att göra en satsning på att sjuksköterskor inom Region Östergötland ska få möjlighet att specialistutbilda sig med bibehållen grundlön med start från årsskiftet.

SpecialistSSK

18 miljoner kronor per år avsätts till satsningen att inrätta utbildningstjänster med bibehållen grundlön för medarbetare som studerar till specialistsjuksköterska där verksamheten har behov.

–  Det är ett välkommet och efterlängtat beslut som förbättrar villkoren för våra studenter och som vi tror ger en bättre stabilitet för våra utbildningar, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid LiU. Vi hoppas att fler regioner och landsting ska följa RÖ:s goda exempel och införa liknande lösningar.

Som sjuksköterska i Region Östergötland kan man gå specialistutbildningen samti­digt som man behåller sin grund­lön. Ett alternativ är att man studerar och arbetar halvtid. Ett annat är att man stu­derar på heltid. Som sjuksköterska har man kvar sin grundlön oavsett vilket av al­ternativen man väljer. Under studietiden omfattas man av en introduktionsplan och har regelbunden kontakt med chefen på sin kommande arbetsplats. Efter genomförd utbildning får specialistsjuksköterskan ett lönepåslag på 4000 kronor.

– Inom Re­gion Östergötland är vi måna om sjuk­sköterskornas karriär- och kompetens­utveckling. Nu har vi höjt ambitionsnivån när sjuksköterskorna får möj­ligheten att utbilda sig med bibehållen grundlön och inte behöver ta studielån eller gå ner i lön. För oss är det viktigt att trygga kompetensförsörjningen och på så sätt säkerställa patientsäkerheten, sä­ger Kaisa Karro, ordförande i regionstyrelsens utskott för personal och kompetensförsörjning.

Här hittar du alla specialistsjuksköterskeutbildningar vid LiU

 

Text: Region Östergötland /Susanne B Karlsson


2015-10-01Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08