Göm menyn

Prisad avhandling förklarar insulinresistens i fettceller

Elin Nyman prisas för årets bästa prekliniska avhandling av Svensk Förening för Diabetologi. Hon har i sin avhandling studerat fettceller och hur de reagerar på insulin.

Elin NymanElin Nyman har med hjälp av matematiska modeller och beräkningsalgoritmer testat olika hypoteser som kan bidra till att förklara hur insulinresistens uppstår i fettceller. Hon har kombinerat de matematiska modellerna med data från friska individer och diabetiker och på så sätt funnit en möjlig förklaring till hur insulinresistens uppstår i fettceller.

- Förklaringen bygger på en nedreglering av en i friska celler förstärkande återkoppling. Tack vare kombinationen av matematik och cellbiologi kan studien presentera en unik systemförståelse av insulinresistens i  typ-2 diabetes, berättar Elin Nyman.
För att ge resultaten klinisk relevans har hon sedan kopplat samman modellerna för cellens insulinsignalering med modeller som beskriver blodsockernivå och insulinutsöndring för alla kroppens organ.

Svensk Förening för Diabetologi  prisar Elin Nymans avhandling som ”årets bästa prekliniska avhandling 2014”. Titeln på avhandling är ”Insulin signaling dynamics in human adipocytes: Mathematical modeling reveals mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes”.
Här finns avhandlingen i sin helhet

 


Susanne B Karlsson 2015-09-18Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08