Göm menyn

Vad händer i hjärnan när vi sover?

Sömn är nödvändigt för att vi ska må bra, men vad som händer i hjärnan när vi sover är fortfarande okänd mark. Professor Maria Engström berättar om hur man kan använda sig av en magnetkamera för att studera hjärnans aktivitet vid sömn och vakenhet. Hör henne i höstens första föreläsning i serien Forskning i framkant på torsdag.

Maria EngströmMaria Engström är intresserad av att förstå hur hjärnan fungerar och har valt att studera hjärnans funktion hos både friska individer och patienter i sjukvården. Hon studerar sömn och sömnsjukdomar, och även andra medvetandetillstånd som till exempel meditation.

– I min forskning är jag intresserad av att ta reda på mer om de signaler som mäts med magnetkameran och vad de säger om hjärnans funktion. Att studera sömn med funktionell avbildning av hjärnan är ett unikt sätt att utöka kunskapen om människans medvetande, säger Maria Engström.

Mäter nervcellsaktivitet
Med magnetkameran går det att indirekt mäta aktivitet i nervcellerna. Det beror på att nervcells-aktivitet bland annat ger upphov till ett ökat blodflöde som i sin tur orsakar en förändring i signalen som registreras i magnetkameran.

– Eftersom magnetkameran kan mäta signaler från hela hjärnan, det vill säga avbilda hela hjärnan, kan man ”se” vilka områden som är aktiva då vi gör olika uppgifter. Det kan vara att minnas saker eller att uppleva olika stimuli som lukt och känsel. 

Ofta jämför forskarna aktivitet hos en patientgrupp med aktivitet hos friska individer för att få mer förståelse för vissa sjukdomar. 

”Av- och påknappar”
Trots många studier om sömn är det mycket som fortfarande är okänt. Man vet att sömn och vakenhet styrs via olika ämnen som frisätts framför allt i hjärnstammen och två områden som ligger centralt i hjärnan: thalamus och hypothalamus.

– I dag tror man att det finns en så kallas ”av- och på-knapp” som styr insomnande och uppvaknande. Sömnen har i sig olika stadier - ytlig sömn, djupsömn, drömsömn - vars funktioner inte är fullständigt klarlagda, säger Maria Engström.

Föreläsning: Vad händer i hjärnan när vi sover?

Maria Engström är professor i medicinsk bildvetenskap vid IMH, Institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för Radiologiska vetenskaper, Linköpings universitet. Hör henne föreläsa på torsdag 17 september  kl 16.30-17.30 i Berzeliussalen, ingång 65, Campus US.

Föreläsningen kan även ses som webb-teve i efterhand på www.youtube.com/forskningiframkant

Text: Maria Carlqvist, Region Östergötland


2015-09-14Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08