Göm menyn

Ny klinisk utbildningsavdelning på Vrinnevisjukhuset invigd

Nu har de första studenterna börjat arbeta på den nya kliniska undervisningsavdelningen (KUA) på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Den finns på den geriatriska akutvårdsavdelningen och är ett led i sjukhusets utvidgade roll som utbildningssjukhus.

Den nya kliniska undervisningsavdelningen (KUA) är en del av den geriatriska akutvårdsavdelningen (GAVA) som är specialanpassad för äldre multisjuka patienter som söker vård ofta och kräver mycket tid och omvårdnad. På KUA kommer studenter från läkar-, sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutprogrammen vid Medicinska fakulteten på Linköpings universitet under handledning att få träna på både teamarbete och de specifika yrkesrollerna under två veckors klinisk utbildning.

– Det här är spännande och kul och det är bra att vi får den här möjligheten. Det är ett bra sätt att utvecklas tillsammans med andra med olika professioner, säger läkarkandidaten Almira Muhic.
Hon tillhör den första gruppen studenter på KUA GAVA som började i måndags. 

Framtidens vård
– Det är jätteroligt att studenterna är här, de är viktiga för oss. Den här satsningen är också ett lyft för Norrköping, det här är mycket av framtidens vård eftersom befolkningen blir äldre. Därför tror jag också att det är en bra avdelning för studenterna att vara på. De får även möta multisjuka äldre med stora omvårdnadsbehov och med många olika läkemedel, säger Ann Westöö, verksamhetschef för geriatriska kliniken som GAVA tillhör.

Under studenternas första dag på KUA GAVA invigdes även avdelningen med bandklippning och tal av Monica Hagman, närsjukvårdsdirektör i den östra länsdelen. Ann Westöö och vårddirektör Bo Orlenius talade också.

KUA GAVA

Verksamhetschefen för geriatriska kliniken, Ann Westöö (mitten), välkomnade bland andra läkarstudenterna Almira Muhic och Jonathan Stenmark till KUA GAVA.

Utvidgad roll som utbildningssjukhus
Satsningen på KUA GAVA är ett led i arbetet med framtidens Vrinnevisjukhus, som projektet Vision 2020 ska leda till. Där ingår bland annat att sjukhuset ska få en utvidgad roll som utbildningssjukhus för studenter. Där ingår till exempel också att lokaler anpassas och verksamheter utvecklas för att möta framtidens behov då den äldre befolkningen ökar.
Studenterna är på KUA GAVA under den senare delen av sina respektive utbildningar.


Text: Cecilia Ottosson, Region Östergötland


2015-09-11Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08