Göm menyn

Bästa ögonavhandlingen är från Linköping

Johan Germundsson vid Linköpings universitet prisas av Sveriges Ögonläkarförening för sin doktorsavhandling.

Sveriges Ögonläkarförening delar varje år ut pris för årets bästa avhandling inom oftalmologi.  2014 års bästa avhandling  är Johan Germundssons avhandling med titeln:  "Surgical outcomes of phototherapeutic keratectomy on Epithelial basement membrane dystrophy, and the characterisation of Bowman's Layer".

De fem delarbeten som är inkluderade i avhandlingen  är alla publicerade i högt rankade oftalmologiska tidskrifter.

Ur motiveringen:
”Avhandlingen innehåller metodarbeten, såväl som kliniska studier av en normal population samt vid patologiska tillstånd. Studiedesignen är varierad med både tvärsnitts- och prospektiva studier och avancerad avbildningsteknik är använd.”

 

Läs mer om ögonforskning vid LiU

 


2015-09-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08