Göm menyn

Nytt centrum för social och affektiv neurovetenskap

Den 1 september inrättas den nya enheten Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN).  Markus Heilig, professor i psykiatri, är chef för enheten. Det nya centret integrerar kunskap och metoder från olika områden av neurovetenskapen, basal såväl som klinisk.

– Med Markus Heilig i spetsen får Linköpings universitet nu ett ledande centrum kring psykiatriska och affektiva tillstånd. Han kommer in i en miljö där det redan finns starka forskargrupper, till exempel inom neurobiologi, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten. Psykiatriska åkommor och missbruk är ett stort samhällsproblem. Trots att mycket forskning behövs har det varit ett eftersatt område.

Det engelska namnet är Center for Social and Affective Neuroscience (CSAN) och enheten har sin organisatoriska tillhörighet inom Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE). CSAN förenar forskargrupper inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, neurobiologi och klinisk neurofysiologi. Forskningsområdena rör främst:

  • Drogberoende, negativa känslor och stress.
  • Fysisk beröring – hur påverkar den känslotillståndet och social anknytning?
  • Neuroekonomi – hur hanterar hjärnan riskfyllda beslut?
  • Smärta och inflammation.
  • Interaktionen mellan affekt och beslutsfattande.

Det nya centret är utrustat med den senaste tekniken för forskningen som bedrivs, exempelvis kraftfulla verktyg som gör det möjligt att snabbt och exakt klippa och klistra i gensekvenserna i djumodeller, likväl som att avbilda hjärnaktivitet hos patienter och försökspersoner.
heiligMarkus Heiligs forskning har kretsat kring alkoholberoende sedan början på 2000-talet, men nu ser han fram emot att arbeta närmare tillsammans med andra specialister inom psykiatri och neurovetenskap.
– När jag började titta mig omkring på fakulteten och universitetet upptäckte jag att det fanns gott om folk med framstående expertis på områden som antagligen är jätteviktiga för oss som är intresserade av psykiatriska sjukdomar, säger Markus Heilig.
Inom CSAN kommer forskarna att fortsätta på sina egna forskningsspår, men centrumbildningen skapar också möjligheter till unika samarbeten.
– Vi kan olika saker och täcker ett brett spektrum. Tillsammans har vi redan en kritisk massa och en rad duktiga ungdomar som vill komma in i verksamheten som doktorander och postdoktorer, säger Markus Heilig.

En förhoppning med forskningen i det nya centrumet är att kunna utveckla metoder som kan gripa in i hjärnans stressystem och på så vis minska ner aktiviteten där till en lägre nivå. På så vis skulle risken för stress och obehag, och därmed återfall, minska. Andra nyheter inom beroendeforskningen handlar bland annat om de stora framsteg som görs inom det tvärvetenskapliga samarbetet, däribland hur beslutsfattandet påverkas av sociala faktorer och neuroekonomi – hur hjärnan hanterar riskfyllda beslut.
– Om flera får kännedom om hur kugghjulen i hjärnan fungerar när alkohol och droger tar över så borde det leda till ny och bättre behandling, är Markus Heiligs förhoppning.

CSAN kommer på sikt huvudsakligen att ha sina lokaler i det nya psykiatrihuset som är planerat att stå klart 2018. Fram till dess har enheten samlade lokaler på plan 9 i det nuvarande psykiatrihuset, ingång 27, samt Barn- och ungdomspsykiatris lokaler på Eklyckegatan. Cellbiologihuset är och förblir hemvist för en stor del av den laborativa verksamheten.
I enheten CSAN ingår Markus Heilig, professor, Ina Marteinsdottir, universitetslektor,  Annika Thorsell, universitetslektor, Håkan Olausson, professor, India Morrisson, universitetslektor, Malin Björnsdotter, biträdande lektor, Ilona Croy, biträdande lektor, David Engblom, universitetslektor, Per Gustafsson, professor,  Madeleine Cocozza, universitetslektor,  Marie Wadsby, universitetslektor, Maria Zetterqvist, adjungerad lektor och Carl Göran Svedin, professor emeritus, samt medarbetarna till forskningsledarna.

Den 24-25 september hålls ett symposium som en gemensam start för verksamheten.

Läs mer: Kampen mot drogsuget

 


2015-08-27Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08