Göm menyn

9 miljoner till smärtforskning vid LiU

Vad är det som gör att fysisk träning minskar smärta? Det är en av frågeställningarna som Björn Gerdle, professor, har fått anslag från AFA Försäkring för att försöka besvara. Tre LiU-projekt inom smärtforskning får sammanlagt 9 miljoner från AFA.

Björn GerdleFysisk träning är en evidensbaserad behandling med positiva resultat på smärta, men mekanismerna för de positiva resultaten är oklara. Björn Gerdle, professor i rehabiliteringsmedicin vid Linköpings universitet, får 2 939 000 kr för att kartlägga om muskelmolekylära mekanismer är involverade i förbättring av kroniska muskelsmärtor efter fysisk träning.
–  Projektet öppnar upp för en bättre diagnostik och möjligheter att förbättra effekterna av fysisk träning, berättar Björn Gerdle. Det kan i förlängningen bidra till bättre folkhälsa och ökade möjligheter för patienter med kronisk smärta att delta i arbetslivet och sociala aktiviteter.   

Han får även 3 240 000 kr för ett projekt där han kommer att kartlägga symtom, funktion, delaktighet och hälsoaspekter samt resultat av rehabilitering.
Foto: Istock– Förhoppningen är att resultaten från projektet ska skapa ökade förutsättningar att anpassa behandlings- och rehabiliteringsinsatserna vid kroniska smärtor efter den kliniska bilden, säger Björn Gerdle. Det skulle i sin tur kunna leda till förbättrade och effektiviserade behandlingar och bättre resursutnyttjande.

Susanna Walter, läkare och forskare vid Linköpings universitet, får 3 097 000 kr för att undersöka om viktiga patofysiologiska faktorer finns i det centrala nervsystemet vid den kroniska smärtsjukdomen Irritable bowel syndrome (IBS).  Studien förväntas ge kunskap kring biokemiska mekanismer som är nödvändiga för att kunna utveckla läkemedel mot dessa kroniska smärtsyndrom.

AFA Försäkring anslår sammanlagt 50 miljoner kronor till 13 nya forskningsprojekt om kronisk smärta.  De projekt som får dela på 50 miljoner kronor ska försöka hjälpa människor med både långvarig generell smärta och människor med mer specifika besvär, som t ex smärta i samband med IBS, nack- och skuldersmärtor samt fibromyalgi.

 

Läs mer om Björn Gerdles forskning

 


Susanne B Karlsson 2015-06-12



Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08