Göm menyn

NT-rådets ställningstagande till eculizumab är oacceptabelt

Mårten Segelmark
- NT-råd har tagit högst märkligt och oetiskt beslut, som om det genomförs  kommer att leda till svåra skador för svårt njursjuka barn med en viss ovanlig diagnos, atypisk hemolytiskt uremiskt syndrom, säger Mårten Segelmark, professor i njurmedicin.

NT-rådet (rådet för nya terapier) rekommenderar landsting och regioner att på grund av det mycket höga priset avstå från behandling med eculizumab (Soliris). Sveriges ledande njurmedicinare protesterar  i en debattartikeln i Läkartidningen, med professor Mårten Segelmark som en av medförfattarna.

De undrar bland annat ”Hur ska vi förklara för föräldrar till barn med aHUS att deras barn tyvärr har insjuknat med en diagnos som är för dyr för samhället?”

Läs debattartikeln i Läkartidningen

 

Ämnet tas även upp på Prioriteringskonferensen 2015: När kostnaden blir för hög, vad gör vi då?

 


2015-06-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08