Göm menyn

Forum Sydost - ny regional nod för samordning av kliniska studier

Forum Sydost  är en nybildad samordningsstruktur utsedd av Vetenskapsrådet. Där ingår Futurum Jönköping, Forum Kalmar och Forum Östergötland.

Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk forskning och translationell forskning. Uppdraget för Forum Sydost är bland annat att identifiera prövare och patienter, bistå med hjälp när det gäller ansökningar till exempelvis Läkemedelsverket, samt att ge stöd under arbetet med statistik, hälsoekonomi, juridik, ekonomi och administration.

Forum Östergötland


2015-06-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08