Göm menyn

Idrottsmedicinare om vägen till framgång

Rörliga datortomografbilder kan visa hur det ser ut inne i en led när den rör sig. När professor Anders Persson visade bilderna för deltagare på en konferens om idrottsmedicin  var entusiasmen stor.  Ett annat uppskattat ämne som togs upp var vilka faktorer som  påverkar om en professionell fotbollsspelare riskerar att skada sig.

Idrottsmedicinens mission är att genom rådgivning, förebyggande arbete och behandling underlätta för alla att kunna leva ett mer fysiskt aktivt liv. Konferensen i Linköping samlade i början av maj idrottsmedicinare från hela Sverige. Konferensens vill nå ut med forskningsresultat och kliniska erfarenheter till hälso- och sjukvården, idrottare och tränare, men också till allmänheten liksom till våra framtida idrottsmedicinare.

Anders Persson
– Ultraljud kan snart finnas i små apparater, till exempel i en sportklocka, berättar Anders Persson, som imponerade på konferensdeltagarna när han visade rörliga röntgenbilder.

– Det är över 320 deltagare på plats, berättar Joanna Kvist, professor i fysioterapi vid Linköpings universitet och en av arrangörerna till konferensen. Det har varit mycket givande och positivt.
Konferensens tema var ” Idrottsmedicin - Vägen till framgång”.
–  Framgång i detta avseende kan vara alltifrån att kunna vara fysisk aktiv trots sjukdom eller handikapp till att kunna nå Olympens höjder i tävlingssammanhang, säger Joanna Kvist.

En av huvudtalarna var Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap.
– Det mesta vi gör idag inom medicinska bilder kan vi göra inom idrottsmedicin.  Man jobbar mycket med datortomografi och MR.
Nu har vi alltså kommit till nästa steg efter tredimensionella bilder – rörliga röntgenbilder. Det kan vara användbart för idrottsmedicinare för att till exempel se hur det ser ut inne i ett knä när knät rör sig.
– Vi har världens bästa datortomograf här i Linköping, berättar Anders Persson. På CMIV kan vi på 9 minuter mäta kroppens halt av muskler, fett, vatten helt exakt. 

4d-film på ett knä från datortomografen i Linköping

 

Professionella fotbollslag är som vanliga arbetsplatser

Vad är det som spelar störst roll för om en professionell fotbollsspelare riskerar att skada sig eller inte?  Forskning visar att de faktorer som spelar roll är samma saker som brukar anges som friskfaktorer på ett ”vanligt” jobb.
Professionella fotbollslag liknar helt enkelt vanliga arbetsplatser. Det berättade  Jan Ekstrand, adjungerad professor i idrottsmedicin,  som också var en av huvudtalarna på konferensen.
Han leder en forskningsgrupp vid Linköpings universitet (LiU), Football Research group, som på uppdrag av UEFA bedriver forskning om förebyggande av fotbollskador.  Han forskar på fotbollsspelare på Champions legue-nivå.
- LiU har den största databasen i världen med professionella fotbollsspelare. I vår forskning kan vi se att de som lyckas undvika skador har större framgång på planen, säger Jan Ekstrand.
- Lyckas vi med  förebyggande arbete? Frågar sig Jan Ekstrand. Bland ungdomar och på amatörnivå lyckas vi, men inte på elitnivå. På elitnivå är skaderisken den samma även om vi vidtar fler preventiva åtgärder, de är nämligen redan vältränade att effekten av ett träningsprogram är inte särskilt stor.

Charlotte Schönbeck
– Det är inspirerande att lyssna på intressanta föredrag, sade Charlotte Schönbeck, deltagare vid  konferensen och doktorand från KI.

Ju mer tillgänglighet fotbollsspelarna har, desto bättre blir resultatet för laget. Olika ledarskapsstilar hos tränarna har visat sig påverka tillgängligheten hos spelarna.  Bra interkommunikation är en nyckelfaktor för att få friska spelare.
- Risken för att skadas som professionell fotbollsspelare är 1000 gånger högre än om man är industriarbetare inom industrier som klassas som farliga arbetsplatser. En spelare som är skadad en månad kostar klubben mer än 500.000 euro, berättar Jan Ekstrand.

Vilka är de viktigaste faktorerna för att förebygga skador på elitfotbollsspelare?

  • Tränarnas ledarstil.
  • Arbetsbelastningen för spelarna
  • Internkommunikation
  • Välbefinnandet hos spelarna

Vilka är de viktigaste riskfaktorerna för att skada sig på en arbetsplats?

  • Ledarstil hos chefer
  • Arbetsbelastning
  • Kommunikation på arbetsplatsen
  • Välmående bland anställda

På konferensen, som pågick 7-9 maj, fanns även stor utställning med allt från maskiner som mäter kroppssammansättningen till träningsredskap och massage.

 

Foto: Susanne B Karlsson
 


Susanne B Karlsson 2015-05-29Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08