Göm menyn

Hur påverkar nanopartiklar vår hälsa?

Nanopartiklar finns i kosmetika, elektronik och matförpackningar. Med sin minimala storlek kan de komma in i våra celler. Professor Susana Cristobal forskar på biologiska effekter av nya material.

 

Partiklarna som framställs med den nya nanotekniken är mellan en och hundra nanometer -under en tiotusendels millimeter långa. De närmar sig DNA och proteiner i storlek, och kan gå in i våra cellkärnor. Ännu är det inte klart om det har
effekter på hälsan. Men studier har visat att de kan påverka cellerna med
inflammatoriska och genotoxiska effekter.
Bilden visar Susana Cristobal– Jag säger inte att nanopartiklar är farliga, utan att vi måste lära oss
bedöma deras säkerhet. Problemet är att nanopartiklarna kommer in väldigt
snabbt i vår vardag, och kan se ut på miljontals olika sätt. Det är omöjligt
att analysera dem var och en för sig, säger Susana Cristobal, professor i biomedicinsk forskning vid Linköpings universitet.

Utvecklat en "genväg"

Här måste man lära sig att ta genvägar, menar hon. En sådan har hon utvecklat. Med en enda analys kan hon få tillräcklig information för att gissa eventuella negativa effekter på cellerna.
– Genom att använda en masspektrometiskt baserad metod som kallas proteomik, räcker det att titta på proteinlagret som omger nanokärnan för att förstå hur partikeln kommer att påverka cellerna. Molekyler som interagerar på ytan berättar mycket om egenskaper som är gemensamma för stora nanopartikelgrupper, säger Susana Cristobal.
Som ung forskare i spanska Bilbao intresserade hon sig för proteinmembranforskning. Hon kom till Sverige 1997 för att arbeta i Gunnar von Heijnes team inom proteinmembranforskning vid Stockholms universitet. När hon etablerade sig som förskarassistent i Uppsala började hon utveckla metoder för att studera miljöpåverkan på ekosystemet och människans hälsa. Med metoderna kan hon få kunskap om vilken påverkan som cellerna har utsatts för.

– Genom att jämföra proteinförändringar i celler från djur, exempelvis från musslor, kan vi se vilka som har utsatts för stress från miljöföroreningar och vilka som har levt i en ren omgivning.  Vi kan också göra upprepade experiment och följa på en miljöpåverkan över tiden.

Text: Maria Carlqvist, Region Östergötland

Föreläsning i Forskning i framkant:

Professor Susana Cristobal - Nanoparticles around us and why size matters
Torsdagen den 21 maj, klockan 16.30
i Berzeliussalen, ingång 65, Campus US, Linköping. Föreläsningen ges på engelska.

Forskning i framkant är en populärvetenskaplig föreläsningsserie som tar upp de senaste medicinska forskningsrönen.


2015-05-20Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08