Göm menyn

Hälsouniversitetet byter namn till Medicinska fakulteten

Den 20 maj lanseras LiU:s nya grafiska profil och logotyp, en del i arbetet med att förtydliga universitetets kommunikation. Som en del i detta byter nu Hälsouniversitetet namn till Medicinska fakulteten.
Visionen för Linköpings universitet är att vara ”ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas”. För att stärka och öka konkurrenskraften har Linköpings universitet därför beslutat att det endast kommer att finnas ett varumärke och en logotyp.  Hälsouniversitetet bildades 1986 som den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. I och med den nya varumärkesstrategin behöver Hälsouniversitet byta namn. Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten (FSM) har diskuterat namnfrågan för fakulteten och efter diskussion ansåg majoriteten av ledamöterna i styrelsen att det nya namnet ska vara Medicinska fakulteten.

Johan Dabrosin Söderholm.
Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Medicinska fakulteten är ett namn som redan används i många sammanhang, vi är ju en medicinsk fakultet, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Det är ett namn som inte behöver förklaras och som är lätt att förkorta till en vedertagen förkortning: Medfak.
 

Syftet med endast ett varumärke och en logotyp för Linköpings universitet är att öka konkurrenskraften. Ett välkänt och starkt varumärke bidrar till att fler vill studera, arbeta och forska vid Linköpings universitet.
– Vi måste använda oss av det starka varumärke som Linköpings universitet har i dag genom sin framgångsrika forskning och sin högt rankade utbildning. Men för att nå framgång måste vi göra det enhetligt och tillsammans, säger rektor Helen Dannetun.

När de första studenterna började på Hälsouniversitetet 1986 var målet att anpassa utbildningarna till verkligheten och en ny tids synsätt: Patienten i centrum, vikten av ett fungerande lagarbete inom vården och ett breddat perspektiv på vad som skapar och bibehåller hälsa.
Målet är detsamma i dag, det är bara namnet som ändras, kommenterar Johan D Söderholm. Vi kommer fortsätta att vara en fakultet som satsar på medicin, vård och hälsa och som håller hög kvalitet och tänker nytt inom medicinska utbildningar.

På engelska kommer fakulteten att heta Faculty of Medicine and Health Sciences. I många engelskspråkiga länder ingår inte vårdvetenskaperna i de medicinska fakulteterna.
 – Språktraditionerna är olika, därför behöver det engelska namnet vara extra tydligt, säger Johan D Söderholm.

Namnet Hälsouniversitetet kommer att fasas ut under 2015. Material som är tryckt som använder namnet Hälsouniversitetet kan fortfarande användas under 2015. Webbadressen har uppdaterats till www.liu.se/medfak, men under en övergångsperiod kommer gamla www.hu.liu.se att automatiskt omdirigera till den nya adressen.

 

Läs mer: Nu byter LiU utseende

 

LiU:s nya logotyp och grafiska profil

 


Susanne B Karlsson 2015-05-20Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08