Göm menyn

Ring ambulans omedelbart vid hjärtinfarkt

Hälften av alla hjärtinfarktpatienter misslyckas med att omedelbart ringa en ambulans för att få hjälp. Det fördröjer diagnosen och kan leda till ökad dödlighet i hjärtinfarkt, visar en ny studie från Linköpings universitet.

Ambulans, Foto: Stock photo © tupungatoForskningsrapporten har publicerats av Ingela Thylén och medarbetare i den vetenskapliga tidskriften BMJ Open Access. Forskarna studerade fördröjningstider från symptomdebut till diagnos för den allvarligaste typen av hjärtinfarkter, så kallade ST-höjningsinfarkt (STEMI), som orsakas av långvarig blockering av blodtillförseln till hjärtat. Patienter som ringde ambulans omedelbart diagnosticerades 81 minuter efter första symptomet. För dem som kontaktade sjukvårdsupplysningen (1177) för rådgivning som första medicinska kontakt tog det upp till 119 minuter att få en diagnos.
–  Mitt råd är att ringa ambulans omedelbart vid misstänkt hjärtinfarkt, säger Ingela Thylén, adjungerad universitetslektor. Omedelbara åtgärder kan rädda liv.

Vid hjärtinfarkt av typen STEMI är artären helt blockerad vilket gör att hjärtmuskeln kan sluta fungera helt. Symptomen kan innefatta plötsliga smärtor i bröst, armar, hals, käke, skuldror eller rygg, andfåddhet, kallsvettningar, yrsel och illamående. Diagnosen bekräftas med ett elektrokardiogram (EKG).
83 procent av patienterna i studien åkte ambulans till sjukhuset. Men en av fem ringde först till 1177, och ytterligare 14 procent kontaktade vårdcentralen först eller tog sig till akuten på egen hand.
Ingela Thylen– Om man ringer 112 kan ambulansen direkt dirigeras till ett sjukhus med möjlighet att mekaniskt avlägsna blodproppen med ballongvidgning (PCI), säger Ingela Thylén.

Bland de patienter som inte kontaktade 112 genast menade 40 procent att de trodde att de kunde komma till sjukhuset snabbare på egen hand, 30 procent trodde inte att de var så sjuka att de behövde sjukhusvård och 25 procent tyckte att det var lättare att köra själv eller ta en taxi.
– Allmänheten måste upplysas om att en ambulans inte bara är ett transportmedel utan att behandlingen kan påbörjas redan i ambulansen, säger Ingela Thylén.
Studien visade också att kvinnor var mer benägna att kontakta 1177 för rådgivning än män, likaså gällde det personer med mer utbildning eller med en historia av diabetes. Patienter med en historik av hjärtproblem, eller som trodde att deras symptom härrörde från hjärtat, var dock mer benägna att ringa en ambulans omedelbart.
 

Läs mer om studien i BMJ Open Access: First medical contact in patients with STEMI and its impact on time to diagnosis; an explorative cross-sectional study

 

REUTERS: Waiting to call ambulance delays heart attack treatment


Susanne B Karlsson 2015-05-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08