Göm menyn

Pionjärer inom medicinsk teknik blir hedersdoktorer

Roligt och överrumplande, så beskriver Torbjörn Kronander och Jan-Olof Brüer reaktionen när de fick veta att de ska bli medicine hedersdoktorer vid Linköpings universitet. De uppmärksammas för sina banbrytande insatser inom medicinsk bildteknik.

Jan-Olof Brüer  och Torbjörn Kronander har ägnat sitt yrkesliv åt Sectra. Ett företag som i princip inte hade några anställda när de började där, och idag har utvecklats till ett internationellt företag med över 500 anställda. Med huvudkontor i Linköping försörjer företaget tusentals sjukhus med medicinteknisk utrustning och expertis. Inom bildtekniken har Sectra bland annat utvecklat hantering av radiologiska bilder, samt presentation av dessa. På senare år har man även utvecklat ett visualiseringsbord i nära samarbete med ITN och CMIV, båda inom Linköpings universitet, som idag säljs för medicinsk utbildning i hela världen.

kronander
Torbjörn Kronander

Både Jan-Olof Brüer  och Torbjörn Kronander är teknologie doktorer utbildade vid Linköpings universitet.  När Torbjörn Kronander började på Sectra i början av 90-talet utvecklades bolagets profilområde inom medicinsk teknik. Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet vill särskilt lyfta fram betydelsen av Brüer som visionär och strateg för utvecklingen av Sectra och Kronander för sina banbrytande insatser för utveckling av digital bildhantering inom det medicinska verksamhetsområdet.
– Jag lockades till Linköping för att det fanns utbildningsmöjligheter inom medicinsk teknik här, berättar Torbjörn Kronander. Jag valde mellan att bli läkare eller att satsa på en teknisk utbildning – och teknik är ju så kul. Det har skett ett pradigmskifte inom teknikområdet från analogt till digitalt. Vi har fått vara med på den resan och se det medicinska teknikområdet växa fram.
Sectra grundades när Jan-Olof Brüer påbörjat sina doktorandstudier, 1978.
– Jag började arbeta 1983 på Sectra som timanställd och 1985 tillträdde jag som koncernchef.

Företaget har utvecklats framgångsrikt och klarat sig igenom it-bubblor och lågkonjunkturer.
– Men vi är inte färdiga, vi kan bli ännu bättre på att hjälpa vården med bildhantering, säger Torbjörn Kronander, som nu tagit över som koncernchef efter Jan-Olof Brüer.
Kravet för att Kronander skulle börja på Sectra var att han skulle få arbeta med medicinsk teknik.
Att han en dag skulle bli koncernchef för ett stort företag var inte något han gick och drömde om som ung doktorand.
– Jag skulle aldrig mer ha slips efter lumpen, tänkte jag.

bruer
Jan-Olof Brüer

Jan-Olofs dröm som doktorand var en karriär i något av Sveriges stora bolag, men istället blev det han som var med och byggde upp ett stort bolag från grunden.
– Linköpings universitet har betytt mycket för Sectra. Idag samarbetar vi mycket med både den medicinska fakulteten och den tekniska, innan år 2000 var det främst med den tekniska fakulteten, berättar Jan-Olof Brüer.

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum initierat av Linköpings universitet, Region Östergötland och Sectra. En stor del av samverkan mellan universitetet och Sectra sker via CMIV.
– CMIV bildades när tekniken var mogen.  I början var man tvungen att ha speciella datorer för att kunna se bilderna. Idag är det helt annorlunda, säger Torbjörn Kronander.
Visualiseringen är nu på stark frammarsch även inom undervisningen på medicinska fakulteter, i första hand som ett komplement till traditionell anatomiundervisning. Visualiseringsbordet som finns på Clinicum vid Linköpings universitet var det första i världen att tas i bruk för undervisning på en medicinsk fakultet.

I dag pågår en mindre revolution inom patologin, specialiteten som förser vården med avgörande provsvar, där mikroskop och glas byts mot datorer. Linköping och Kalmar är två av ytterst få kliniken i hela världen, som rutinmässigt granskar skarpa patientprover som digitala bilder.  En av anledningarna till detta är samarbetet med Sectra. Sten Thorstenson, då verksam läkare i Kalmar, var en pionjär när det gäller att scanna in vävnadssnitt för bedömning, i stället för att titta på dem i mikroskop. Sectra, universitetet och ett antal landsting i Sverige, däribland östergötlands landsting,  har tillsammans utvecklat tekniken med digital patologi vidare till ett nu produktionsfärdigt system.
–  Många patologer kan arbeta snabbare tack vare teknik som Sectra har utvecklat. En viktig bit i detta är även att man enkelt kan få en second opinion. På ett litet sjukhus kan det uppstå allvarliga situationer om en patolog blir sjuk. Med digital teknik kan man skicka bilderna till ett annat sjukhus, säger Torbjörn Kronander.

Nu pågår ett nationellt projekt inom digital patologi. Genom att digitalisera bilderna kan man få en diagnos snabbt och därmed också få vård snabbare. Detta är mycket viktigt bland annat inom bröstcancerdiagnostiken.
–  Den teknik som vi utvecklar för vården syftar till effektivisering. Tidigare har man fått it-system för dokumentation som knappast har gett personalen mer tid, berättar Torbjörn Kronander. Vi vill hjälpa till med effektiviseringen i sjukvården. Det kommer att behövas framöver när det blir alltfler äldre i befolkningen. Sjukvårdspersonalen behöver mer tid med patienten – där fyller vi ett behov med effektiva tekniklösningar. Teknik som ger snabbare diagnoser är vårt mål.

Sectra är en stor arbetsgivare för disputerade och studenter från Linköpings universitet. Kronander och Brüer anser att bland annat industridoktorander är ett exempel på ett suveränt sätt att samarbeta med universitetet. Långsiktighet har varit ledordet i deras roll som företagsledare.
–   Vi hetsar inte upp oss över senaste trenden, säger Jan-Olof Brüer.  Vi fokuserar på att bygga verksamheten och att fånga talanger. Vi försöker få tag på rätt individ som får växa hos oss. Vi har låg personalomsättning och månar om att medarbetarna ska trivas.
–   Vårt motto har varit att tjäna in pengarna först och göra av med dem sedan. Det ger såväl stabilitet som en bra långsiktighet i verksamheten när man slipper ha stora skulder och kortsiktiga aktieägare med i båten, avslutar Torbjörn Kronander.


Susanne B Karlsson 2015-03-26Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08