Göm menyn

Reflektion temat för huvudhandledare

Huvudhandledarkonferens för Region Östergötlands huvudhandledare gick av stapeln på  Konsert & Kongress den 3 mars. Tema var Reflektion – Lika villkor, som en förutsättning för lärande.

VFU-pris
MAVA tog emot VFU-priset 2015.

VFU-priset för 2015 delades ut till Medicinska Akutvårdsavdelningen på US( MAVA), med motiveringen: ”Trots högt patienttryck har MAVA fått god utvärdering av studenter samtidigt som huvudhandledarna har haft gott stöd av sin vårdchef.”  Hedersomnämnande tilldelades thorax intensivvårdsavdelning och logopedmottagningen på US.

Förra årets VFU-pris gick till till Operationsavdelningen US för utveckling av utbildningsoperationssal. Priset har använts till kongressdeltagande och inköp av ny utrustning för att träna intubation.

Nyheter från VFU-handledning inom Region Östergötland/Hälsouniversitet

Anki Wennerholm huvudhandledare på logopedmottagningen, presenterade utveckling av studentdriven mottagning på logopedmottagningen US. Varje bashandledare handleder två studenter i par enligt Peer learning med stöd av reflektion och loggbok.

Katarina Karlsson adjunkt på Clinicum, presenterade Clinicums verksamhet på Campus US och Kåkenhus HU Norrköping. Verksamheten syftar till att tillämpa teoretisk kunskap i kliniska situationer med uppföljande reflektioner. Cirka 500 studenter/dag tränar kliniska färdigheter på Clinicum. Se: www.clinicum.se

Elin Svenzén sjuksköterska på akutmottagningen US, presenterade ett förbättringsarbete för utveckling av sjuksköterskemottagning kvällstid på US. Behandlingssjuksköterskan på sjuksköterskemottagningen gör självständiga bedömningar av lågprioriterade patienter enligt en specifik struktur.  Sjuksköterskemottagningen kommer att ta emot studenter i VFU.

Veronica Form enhetschef för KUA ortopeden på US, presenterade handledning av studenter på KUA inom ortopedi på VIN och US och geriatrik på US. Studenter från samtliga program på HU gör VFU på någon KUA-avdelning under två veckor. Studenter från samtliga program arbetar självständigt i team med handledare från alla professioner i bakgrunden. Reflektion i teamen sker dagligen.

Attityder och fördomar, mångfald

Claes Schmidt/Sara Lund föreläste mycket underhållande om attityder och fördomar i relation till lika villkor och lika värde och minoriteter i samhället.

Text:  Gunilla Hollman Frisman


2015-03-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08