Göm menyn

Programdialoger utvecklar utbildningarna

Programdialoger har nu genomförts med samtliga utbildningsprogram vid Hälsouniversitetet.
Programdialogerna visar att vi har en gemensam pedagogisk profil som är känd och accepterad i hela organisationen, det är positivt, säger Karin Kjellgren, prodekan för utbildning vid Hälsouniversitetet.

Karin KjellgrenSyftet med programdialogerna är att öka kvaliteten på utbildningarna. De har nu genomförts för andra gången och målet är att genomföra återkommande programdialoger, kanske vartannat år.  Vid dialogerna samlas alla som arbetar med utbildningsprogrammen vid samma bord,  institutionsledningen, studenterna, studentenheten och fakultetsledningen.

– Programdialogerna är kärnan i vårt interna kvalitetsarbete med utbildningsprogrammen, vi vill genom dem få kunskap om hur våra program fungerar. Det är ett bra sätt att arbeta, vi har haft ett stort engagemang från alla och har fått kunskap om vad som är bra och vad som bör förbättras.

De förbättringsområden som framkommit under programdialogerna är bland annat att utnyttja lärarresurser över programgränser bättre, göra en översyn över examinerande moment och förbättra samordningsarbete kring självständiga arbeten samt förstärka det vetenskapliga förhållningssättet vid självständiga arbeten. Det framkom också tydligt att utbildningarna ska utformas utifrån behov i framtidens hälso- och sjukvård.

– Studenterna är fantastiskt bra på att visa vad som bör göras. Vi ser också att det som framkom i UK-ämbetes granskning är saker som vi behöver förbättra, dialogerna har skapat förståelse för det.

Nu analyseras resultaten av kvalitetskommittén vid Utbildningsnämnden för att se vad som ska prioriteras i det fortsatta kvalitetsarbetet.

– Vi har en idé om att nästa gång kanske låta två program granska varandra och på så sätt använda så kallad peer-learning. Det ligger också helt i linje med vår pedagogik, avslutar Karin Kjellgren.


Susanne B Karlsson 2015-03-02Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08