Göm menyn

Samarbetsprojekt för hälsa och välstånd

"Agenda för hälsa och välstånd” är ett projekt där Hälsouniversitetet deltar tillsammans med 24 andra aktörer inom medicinsk forskning, företagande, vård och patientorganisationer. Ett mål med projektet är att snabba på genomförandet av en nationell life science-strategi.

Den 6 maj presenteras de åtgärdsförslag som arbetats fram. Syftet med förslagen är att snabbt få till stånd förbättrade förutsättningar för medicinsk forskning, vård och företagande i Sverige.

-  Vårt gemensamma fokus är befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Våra operationella förslag kommer att överlämnas till politiker och departement för att snabba på genomförandet av en nationell life science-strategi, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, som driver "Agenda för hälsa och välstånd”.

Konferens Agenda för hälsa och välstånd – boka den 6:e maj!


2015-02-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08