Göm menyn

Förbättringskunskap utvecklas i Vinterdialog

 Vi samlas kring ett gemensamt intresse för att skapa en bättre vård genom lärande, säger Johanna Dahlberg, universitetslektor. Hon är en av initiativtagarna till Vinterdialogen, där syftet är att utveckla och sprida kunskapen kring förbättringsarbete.

Johanna DahlbergSedan flera år tillbaka finns ett gemensamt engagemang mellan Region Östergötland och Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet kring utveckling av förbättringskunskap. Det gäller exempelvis studenters medverkan i förbättringsarbete på grund- och masternivå samt regionala utbildningar i förbättringskunskap.

– Vi hoppas att Vinterdialogen ska leda till att bygga upp ett nätverk av personer, kontakter och idéer kring förbättringskunskap, säger Johanna Dahlberg som är ansvarig för arrangemanget.
Temat för dagen var ”Lärprocesser i vården, stöd för förbättring” och ”Coproduction- vad är det?”

– Co-production betyder att patienten är medproducent i sin egen vård, berättar Staffan Pelling, universitetsadjunkt. Patienten och medborgaren ska bli delaktig i sin vård.
En av de olösta frågorna är dock vad co-production ska kallas på svenska.

Ny lag stärker patientmakten

Staffan PellingDeltagarna diskuterade bland annat konsekvenserna av en ny patientlag som trädde i kraft första januari i år. Lagen ställer krav på information i vården och ett nytt förhållningssätt gentemot patienterna. Målet med patientlagen är att stärka patientens ställning genom tydligare krav på information och möjlighet att välja utförare i andra landsting.

– Den nya patientlagen gäller valfrihet, men ännu viktigare är att den gäller rättigheter och patientmakt, säger Ebba Berglund, FoUU-strateg på Region Östergötland. Det ställer nya krav på vården. Patienten är i underläge i många möten med vården. Därför måste vi ta ansvar för att stötta patienten.

Bakgrunden till Vinterdialogen är en nationell plattform för förbättringskunskap; www.forbattringskunskap.se.  Under fyra år har Plattformen tagit initiativ till nationella “Sommardialoger” för att utveckla arbetet. Vinterdialogen är ett initiativ för att sprida den kunskapen vidare i Östergötland. Vinterdialogen anordnades för tredje gången.

BerglundEbba Berglund visar en posterutställning som studenter på Hälsa, Etik Lärande, del 2-kursen har gjort.

 

vinterdialog Annika Lindh Falk Mattias Ekstedt och Pia Yngman Uhlin.


Susanne B Karlsson 2015-01-23Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08