Göm menyn

Hälsouniversitetets resultat i den nationella kvalitetsutvärderingen 2011-2014

Hälsouniversitetet är i topp när resultatet från Universitetskanslerämbetets utvärdering summeras. Det gäller både enskilda examina och examensmål.

Under 2011-2014 har Högskoleverket/Universitetskanslerämbetet (UKÄ) genomfört utvärderingar av cirka 2100 utbildningar på svenska lärosäten, och när man sammanställer resultaten av utvärderingarna kan man konstatera att både Hälsouniversitet och Linköpings universitet kommit väl ut. Enligt den sammanställning Linköpings universitet har gjort över samtliga utvärderade utbildningar ligger LiU högst bland de breda universiteten med ett snarlikt utbildningsutbud. Det beror framför allt på att Linköpings universitet har få examenstillstånd som blivit ifrågasatta.

Hälsouniversitetets utbildningar har lyckats bättre än genomsnittet, både när det gäller riksgenomsnittet för samtliga utbildningar och framför allt vid en jämförelse med motsvarande utbildningar på de andra medicinska fakulteterna. 25 % av utbildningarna har fått omdömet mycket hög kvalitet, 60 % hög kvalitet och 15 % bristande kvalitet.

Omdöme av examina med Hälsouniversitetet och snittet i riket

Procent av examina med respektive omdöme efter UKÄ/HSV:s utvärderingar 2011-2014

 

Vid en granskning av de individuella examensmålen har Hälsouniversitetet också placerat sig i toppskiktet i Sverige. Av de totalt 125 examensmål som HSV/UKÄ granskat har Hälsouniversitetet fått omdömet Mycket hög kvalitet på 33 %, hög kvalitet på 65 % och 2 % bristande kvalitet. Genomsnittet för utbildningarna nationellt på de andra medicinska fakulteterna visar att 8 % av examensmålen bedömts hålla bristande kvalitet och 27 % mycket hög kvalitet.

Jämförelse av examensmål

Jämförelse av examensmål bland de utbildningar som ges på Hälsouniversitetet

 

Karin Kjellgren, prodekan för grundutbildning vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet, har sina förklaringar till varför Hälsouniversitetet lyckats så väl i utvärderingarna.

– Vi har en kompetent lärargrupp, ett väldigt gott samarbete med de verksamheter där studenterna får sin verksamhetsförlagda utbildning samt ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete som kan ha bidragit till det goda resultatet

 


Johan Jäger 2015-01-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08