Göm menyn

Alzheimerfondens stora forskningspris till Martin Hallbeck

Martin Hallbeck, biträdande professor vid Linköpings Universitet, är en av två mottagare till Alzheimerfondens stora forskningspris. Han har i sin forskning visat hur Alzheimers sjukdom sprider sig mellan nervcellerna.

Martin HallbeckPrissumman är fem miljoner kronor och delas med Henrik Zetterberg vid Sahlgrenska Akademin.
”Alzheimerfondens stora forskningspris”  har instiftats tack vare en donation av en 1934 Mercedes-Benz 500 K Special Roadster. Bilen donerades till Alzheimerfonden och Cancerfonden och såldes på auktion för drygt 30 miljoner kronor, varav Alzheimerfonden fick sex miljoner kronor.
- Att vårt forskarteam får priset är en stor ära och vi känner oss mycket hedrade, säger Martin Hallbeck. Jag och min forskargrupp kommer göra vårt yttersta för att detta långsiktigt ska leda till nytta för patienter med alzheimer.
 

Martin Hallbeck är biträdande professor och överläkare i patologi och leder ett forskarteam som var först i världen med att visa hur giftiga proteiner förs över från nervcell till nervcell.  Han har i sin forskning visat hur Alzheimers sjukdom sprider sig mellan nervcellerna. Han och hans forskargrupp har också funnit att spridningen delvis kan förhindras med en liten blockerande molekyl. Detta fynd kan bana väg för en ny typ av läkemedel som kan hejda den kognitiva nedbrytningen i hjärnan.
- De senaste åren har man förstått att Alzheimers sjukdom orsakas av skadliga processer inuti hjärnans nervceller.  Vår forskning handlar om hur dessa processer sprider sig i hjärnan och därmed orsakar utvecklingen från lätt glömska till svår demenssjukdom där den drabbade är helt beroende av andra, berättar Martin Hallbeck. För att förstå hur spridningen går till behöver vi titta in i cellerna för att se vilka budbärarna är för spridningen, hur dessa tar sig mellan cellerna och hur vi kan stoppa denna spridning. Den förståelse om spridningen som vi hittills kunnat bidra med visar på kraften i de modellsystem som vi utvecklat och vi arbetar just nu dels med de små ”farkoster” (vesiklar) som toxiska substanser förflyttas med mellan nervcellskopplingar, dels med att testa substanser som kan hindra överföringen.  


Se en föreläsning med Martin Hallbeck:  Demens – Från lite glömska till svår sjukdom. Varför blir det så?


Reportage: Alzheimers -  från nervcell till nervcell

Läs mer om Martin Hallbecks forskning

 

Foto: Göran Billeson

 


2014-12-18Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08