Göm menyn

Stort engagemang belönades

Karin Siwe, universitetslektor och överläkare vid Kvinnokliniken, US,  prisades för sitt nytänkande och engagemang. Forskningsanslag från Hälsofonden delades ut och  nya docenter uppmärksammades på årets sista fakultetskollegium.

Karin Siwe
Karin Siwe mottar Bergdahlpriset.

Karin Siwe fick 2014 års Bergdahlpris för  pedagogiska insatser. Hon har under lång tid varit engagerad i fakultetens samverkan med landsting och andra vårdgivare och bidragit till att vidareutveckla och förbättra kvalitén på den verksamhetsförlagda utbildningen samt medverkat till att utveckla Clinicum. Ur motiveringen:

Karin Siwe har med nytänkande, uthållighet och stort personligt engagemang utvecklat undervisning av gynekologisk undersökning med hjälp av professionella patienter – ett av läkarprogrammets mest uppskattade moment som funnits i mer än två decennier.  Inom ramen för detta projekt har Karin Siwe också publicerat pedagogiska artiklar och författat läromedel och instruktionsmaterial.

Karin Siwes gärning genomsyras av en stor humanism – en stark vilja att utveckla studenter till empatiska och mogna yrkesmänniskor och hon har som ett led i denna strävan också under många år verkat som handledare på läkarprogrammets litteraturstrimma.”
 


Hälsofondens utdelningar

Hälsofonden delade ut forskningsanslag till fyra mottagare.

  • Mattias Alenius får 200 000 för experimentella studier för att hitta nya behandlingsmetoder för Alzheimers sjukdom.
  • Christina Eintrei  får 40 000  för sövning i samband med kirurgi som eventuell riskfaktor för demensutveckling.
  • Henrik Andersson får  30 000 för nervsignalering vid sövning och narkolepsi.
  • Åsa Keita 30 000 för  reglering av tarmens barriärfunktion hos patienter med irritabel tarmsyndrom (IBS).
    Alenius
    Mattias Alenius tar emot anslag från Hälsofonden.

Läs mer om Hälsofonden
 

Docent diplom delades ut till:

Mikael  Thyberg, rehabiliteringsmedicin

Per A  Whiss, biomedicinsk laboratorievetenskap

Annika  Thorsell, experimentell psykiatri

Simin  Mohseni, cell- och molekylärbiologi

Evalotte Mörelius,  omvårdnad med inr mot pediatrik

Per  Leanderson, experimentell arbets- och miljömedicin

Lennart  Persson, lungsjukdomar

Anna  Anund, trafikmedicin

Joachim  Zdolsek,  anestesi och intensivvård

Johann  Zdolsek, plastikkirurgi

Torsten  Johansson, ortopedi

Magnus  Falk, allmänmedicin

Tomas  Gottvall, obstetrik och gynekologi

Abdimajid  Osman, medicinsk genetik

Anette  Kjellberg, arbetsterapi

Simon  Farnebo, handkirurgi

Ann-Britt  Wiréhn, utvärdering och hälsoekonomi

Kristofer  Årestedt, omvårdnad

Ingvar  Rydén, klinisk kemi

 


2014-12-16Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08