Göm menyn

Hon söker orsak till tarmcancer

En nyligen upptäckt grupp av immunceller kan förklara varför inflammatoriska tarmsjukdomar ökar risken för cancer. Jenny Mjösberg, forskare vid Karolinska institutet och Linköpings universitet, får nu långsiktig finansiering för att klarlägga sambandet.

Dr Jenny Mjösber, Academy FellowJenny Mjösberg som disputerade vid LiU 2010 har utsetts till Wallenberg Academy Fellow, vilket innebär 1,5 miljoner kronor per år för fem års forskning. Hon kommer att dela sin tid mellan de bägge lärosätena.

De celler som står i blickpunkten för hennes forskning kallas ILC och ingår i det medfödda immunförsvaret med uppgiften att skydda tarmslemhinnan. Men personer som länge lidit av sjukdomar som ulcerös kolit och Crohns drabbas oftare än andra av tjocktarmscancer, och studier på möss tyder på att ILC också kan spela en roll för cancerutvecklingen.

Jenny Mjösberg ska analysera vävnadsprover från patienter med inflammerad tarm eller utvecklad cancer. Syftet är att genetiskt skilja ut alla varianter av ILC som finns i vävnaden, och att identifiera vilka andra immunceller de samspelar med. En hypotes är att genetiska förändringar med koppling till tarminflammatoriska sjukdomar kan påverka funktionen av ILC.

Forskningen är translationell vilket innebär ett nära samspel med den kliniska verksamheten på sjukhusen. Förhoppningen är att de nya kunskaperna ska bidra till att ta fram nya behandlingar som kan förebygga cancer hos patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar.

Bakom satsningen på 29 Academy Fellows står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Avsikten är att ge unga forskare möjlighet att ta sig an långsiktiga forskningsfrågor. Utöver finansieringen innebär den också ett mentorskapsprogram.

Foto: Lisa Hagsten


Åke Hjelm 2014-12-09Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08