Göm menyn

33 miljoner till klinisk forskning

Per Fagerholm, ögonkirurg och professor i oftalmologi vid LiU får 24 miljoner kronor för ett kliniskt forskningsprojekt om återskapande av organ inifrån kroppen. Bidraget ingår i Vetenskapsrådets satsning på klinisk behandlingsforskning.

Professor Per FagerholmProfessor Fagerholm är en av forskarna i Centrum för regenerativ forskning (IGEN) och var för sju år sedan först i världen att operera in självgenererande, konstgjorda hornhinnor på människor.

Ytterligare två forskare från Linköpings universitet får bidrag inom klinisk behandlingsforskning. Barnöverläkaren Thomas Abrahamsson får 5,6 miljoner kronor för projektet Profylaktisk probiotika till prematura spädbarn med mycket låg födelsevikt. Per Aspenberg, professor i ortopedi, får 3,2 miljoner kronor för forskning om hur bisfosfonat, ett läkemedel mot benskörhet, kan förbättra resultaten med knä- och höftproteser.

Bidragen ska täcka tre års forskning.

Totalt inkom 227 ansökningar, varav 83 var från kvinnor och 144 från män. Av dessa beviljades 8 ansökningar från kvinnor och 15 från män, vilket ger en total beviljandegrad på 10,1 procent.

De beviljade projekten spänner över ett brett fält och handlar om behandlingsforskning inom allt från ortopedi till pediatrik.

– Det här är en unik satsning, där staten och landstingen för första gången gemensamt finansierar klinisk forskning, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

Satsningen ska stödja projekt inom hälso- och sjukvården där man förväntar sig en klinisk tillämpning inom relativt kort tidsperiod.


2014-12-04Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08