Göm menyn

6,5 miljoner till digital patologi

Ett projekt för digital patologi under ledning av LiU och medicinteknikföretaget Sectra får fortsatt stöd av VINNOVA med 6,5 miljoner kronor under två år. Målet är att göra svensk patologi världsledande inom digitalisering för ökad effektivitet och höjd vårdkvalitet.

Diagnostisk patologi är av avgörande betydelse för sjukvården i Sverige och världen. Till exempel är cancersjukvården helt beroende av snabba och precisa analyser av vävnadsprover (histopatologi). Det råder dock stor brist på patologer samtidigt som volymerna och kraven ökar i och med en åldrande befolkning och mer specialiserad diagnostik. En digitalisering av patologin är tillsammans med fler patologer en förutsättning för att klara framtidens behov.

Projektet Optimerade flöden och IT-verktyg för digital patologi kommer förutom införandet i klinisk verksamhet också att fortsätta arbeta fram nya innovativa verktyg genom ett starkt samarbete mellan vårdgivare och universitet.

Projektet kommer att drivas av ett konsortium med medicinteknikföretaget Sectra i spetsen. Övriga projektpartner är CMIV/Linköpings Universitet, Equalis, landstingen i Gävleborg, Örebro, Värmland, Västmanland, Dalarna, Östergötland, Norrbotten, Jönköping och Stockholm, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Unilabs, LRI Instrument AB samt Interactive Institute Swedish ICT.

Det nu beviljade bidraget ingår i programmet Utmaningsdriven innovation. De digitala arbetsflöden och verktyg som ska införas i klinisk drift har tagits fram i tidigare VINNOVA-finansierade forskningsprojekt av samma konsortium.

Se en film om digital patologi

 

 

 

Åke Hjelm 2014-11-24
ake.hjelm@liu.se


2014-11-25Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08