Göm menyn

20 miljoner till utveckling av interaktiv teknik i vården

Kan teknik hjälpa äldre med minnessvårigheter att bedriva egenvård? Det är en av frågeställningarna i ett forskningsprogram för att utveckla och utvärdera informations- och kommunikationsteknik (IKT) som nu får 20 miljoner kronor av FORTE.
Anna Strömberg
- Det är ett tvärvetenskapligt projekt som ska försöka utveckla och utvärdera hållbara IKT-lösningar för vården i samarbete med patienter och närstående, säger Anna Strömberg, som är huvudansvarig för programansökan.

Forskare från Linköpings universitet i samarbete med Linnéuniversitetet och Hälsohögskolan i Jönköping ska driva ett tvärvetenskapligt forskningsprogam kring utveckling och utvärdering av informations-och kommunikationsteknik (IKT). Denna teknik kan hantera en hel del av de utmaningar som är relaterade till komplicerade och kostsamma vårdbehov hos äldre personer med långvariga komplexa sjukdomar.  

Forskningsprogrammet innehåller fyra olika interventionsstudier:

  • Projekt 1 handlar om att utveckla och utvärdera genomförbarheten och kostnadseffektiviteten av ett interaktivt självrapportsystem via mobiltelefon för att stödja äldre återhämtning hemma efter dagkirurgi.
  • Projekt 2 kommer att undersöka effektiviteten och användbarheten av ett nytt icke-stigmatiserande, användarvänligt, webbaserat mobilt påminnelsesystem (RemindMe) som stödjer äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar att planera, minnas och genomföra aktiviteter i vardagen.
  • Projekt 3 handlar om att utvärdera effekterna av att använda ett tv-spel för att förbättra sin fysiska kapacitet, daglig fysisk aktivitet, minska användningen sjukvård och förbättra  livskvalitét hos äldre personer med kronisk hjärtsvikt.
  • Projekt 4 har syftet att utvärdera en interaktiv hemsida för anhörigvårdare till personer med hjärtsvikt med målsättningen att ge stöd för att den äldre personen med hjärtsvikt ska kunna bo kvar hemma längre med stöd av sin familj.

-    Vi kommer att utveckla och testa IKT-lösningar tillsammans med användarna, så kallad co-design med patienter och närstående, i verkliga situationer, berättar, Anna Strömberg, professor vid Linköpings universitet. Vi kommer sedan att mäta om det skett förbättring vad gäller hälsa, fysisk aktivitet, självständighet, säkerhet, livskvalitet, vårdbördan och vårdkostnader. Forskarna kommer också att följa och utvärdera processen exempelvis med fokus på social selektivitet, vilka grupper av äldre personer är underrepresenterade eller uteslutna i utvärderingar av IKT-baserade verktyg.

FORTE är forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Att finansiera forskning på vård och omsorg är ett nytt uppdrag som Forte fick 2013. Regeringens satsning på området ska stärka både den vetenskapliga kunskapsbasen och bidra till att möta hälso- och sjukvårdens behov.

Huvudsökande är Anna Strömberg, medsökande i programmet är Tiny Jaarsma, Karin Kjellgren, Helena Hemmingsson, Andreas Motel-Klingebiel, Per Carlsson, Katarina Berg, Inger Hallberg och  Susanna Ågren  från Linköpings universitet, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson, Linda Askenäs, Jan Aidemark från Linnéuniversitetet och  Jan Mårtensson från hälsohögskolan i Jönköping.


Susanne B Karlsson 2014-11-18Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08