Göm menyn

Forskningens framtida utmaning

Hur ska forskningen vid LiU möta välfärdens utmaningar inom hälsa och åldrande? Det är frågan för en kommande workshop med syfte att bidra till att sjösätta satsningen Välfärdens utmaningar.

När den så kallade Fuf-utredningen, Linköpings universitets framtida utbildnings- och forskningsutbud, presenterades för ett år sedan lyftes fyra fakultetsövergripande profilområden fram; Välfärdens utmaningar, Yngre barns lärande, Samhällsbyggnad och Gestaltning.
Nu arrangeras en workshop med syfte att föra samman LiU-forskare med ett engagemang att lösa välfärdens utmaningar inom hälsa och åldrande, och låta dem utforma nya gemensamma forskningsprojekt/ -program för att åstadkomma detta. Bakom arrangemanget står bland annat Karin Enander, föreståndare för centrumbildningen LIST, Linköpings Initiativ inom Livsvetenskapernas Teknologier.

- Vi tar ett brett grepp och vill locka forskare från många olika områden, säger Karin Enander. Det här ska vara forskarstyrt, engagemanget måste komma underifrån, tanken i nuläget är inte att skapa nya centrumbildningar eller liknande.
Några egna funderingar om vilka nya forskningsidéer eller angreppssätt som workshopen kan komma att resultera i vill inte Karin förmedla, arrangören ska inte styra.
Däremot har man formulerat tre utmaningar som forskarna ska ta sig an.

  • Organisation av hälso-/sjukvård och omsorg för framtida generationer
  • Egenmonitorering och egenvård, distribuerad vård
  • Äldre personer som patienter

- Målet med dagen är alltså att bilda embryon till större forskningsprojekt som adresserar de här tre utmaningarna, säger Karin Enander. Forskarna ska också komma fram till vad som blir nästa steg, till exempel hur man kan söka forskningsmedel.

Och forskningsmedel lär finnas att söka, bland annat inom Horizon 2020. Hela västvärlden står inför problemet med en allt större, åldrande befolkning som ska försörjas och tas om hand av allt färre yrkesverksamma. 

Två arbetsgrupper, Plats för välfärd respektive Äldres välfärd, arbetar under hösten med att ta fram rekommendationer till universitetsstyrelsen kring hur man ska implementera satsningen Välfärdens utmaningar. Resultaten från workshopen kommer att bilda underlag till arbetsgrupperna.

Men en hel del initiativ har tagits redan tidigare. Parallellt med Fuf:en initierade landstinget och medicinska fakulteten ett uppdrag att ta fram en vision kring framtidens vård och omsorg. Det mynnade ut i rapporten Plats för välfärd som också var underlag för diskussion under en workshop i april med bland annat kommuner, landstinget och universitetet.
Dessutom har Hälsans nya verktyg under flera år arbetat med de här frågorna och LIST har delat ut bidrag sedan 2009 till forskning vid LiU som syftar till tekniska lösningar inom distribuerad vård och omsorg. En annan viktig satsning med liknande fokus har varit NovaMedTech.

Fuf:en handlade både om utbildning och om forskning, men workshopen fokuserar enbart på forskning.
- LiU har en tradition av förnyelse och tvärvetenskap, säger Karin Enander. Vi tror på det här sättet att arbeta. Med workshopen hoppas vi kunna fokusera den starka forskarkraft som finns på LiU mot profilområdet Välfärdens utmaningar och i förlängningen bidra med breda lösningar.

Workshopen äger rum tisdagen den 25 november kl 8.30 – 15.30, Linköping Konsert och Kongress, sal Opera. Workshopen hålls på engelska. Sista anmälningsdag 11 november.

 

Mer läsning

Förslag på nya profilområden för Campus Norrköping (Fuf-utredningen)

Helhetsgrepp på framtidens vård(Plats för välfärd)

 


Elisabet Wahrby 2014-11-03Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08