Göm menyn

76 miljoner till medicinsk forskning

Forskare inom medicin och hälsa vid Linköpings universitet får tillsammans drygt 58 miljoner kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet. Dessutom får professor Fredrik Palm 18 miljoner kronor i ett särskilt bidrag till framstående yngre forskare.

40-årige Fredrik Palm är professor i experimentell njurmedicin. Han har alltsedan starten av sin forskargärning varit aktiv inom njurfysiologiområdet. Forskning om varför diabetiker utvecklar njurskador har varit huvudspåret. Det projekt som nu finansieras under sex år har rubruken intrarenal syrgasbrist och utveckling av diabetesnefropati.

Av de ordinarie bidragsansökningar som beviljats i 2014 års omgång, 909 stycken, har 180 beviljats. Totalt utbetalas drygt 631 miljoner kronor för hela den fyraåriga bidragsperioden.

Linköpings universitet hamnar på en femteplats bland de universitet som bedriver medicinsk forskning. Biokemiska analyser av muskelsmärta, styrketräning för kvinnor efter menopaus, träning mot nackbesvär, stöd åt anhöriga till hjärtpatienter och sjukdomsmekanismer vid tarmvirusinfektioner är exempel på forskningsprojekt som VR valt att finansiera.

– Målsättningen har varit att ha ungefär samma beviljandegrad som förra året och det har vi lyckats med, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

Medelbidraget ligger kvar på samma nivå som förra året medan storleken på de högsta bidragen sjunkit något i år.

– Förhoppningsvis kommer framtida budgetförstärkningar att möjliggöra en ökning av medelbidraget, så att ett bidrag i högre grad täcker de resursbehov som forskarna har, säger Mats Ulfendahl.


Åke Hjelm 2014-11-03
ake.hjelm@liu.seSidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08