Göm menyn

Specialistsjuksköterskeexamen på LiU faller väl ut

En hårsmån från helt godkänt. Fyra av fem specialistsköterskeexamina på Linköpings universitet håller hög kvalité, visar en ny utvärdering. Den femte föll på ett av sex utvärderingsmål.

Det är ett sammanlagt resultat att vara stolt över. När Universitetskanslersämbetet nu granskat 134 specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar bedömdes inte mindre än 79 hålla bristande kvalité. Bara en handfull av landets utbildningar fick sammantaget allra högsta betyg.

Fyra LiU:s utbildningar fick det samlade omdömet hög kvalitet. Distriktssköterskeutbildningen erhöll mycket hög kvalitet på två av sex utvärderade mål. Övriga utbildningar, magisterexamen i omvårdnadsvetenskap samt till specialistexamen i anestesisjukvård och intensivvård, bedömdes ha hög kvalitet på samtliga utvärderade mål. Inriktningen mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som fick bristande kvalitet på ett mål av sex utvärderade mål.

Prodekanus Karin Kjellgren ser olika förklaringar till det goda resultatet LiU:s del:
– En är den höga vetenskapliga kompetensen hos lärarna. En annan lika viktig förklaring är universitetets samarbete med landstinget och andra aktörer som tar emot studenterna under deras verksamhetsförlagda utbildning.  En tredje aspekt som hon vill lyfta fram är det problembaserade arbetssätt som används i utbildningarna.

Men, menar Karin Kjellgren, all framgång bygger givetvis på ett gott samarbete med studenterna.

Nationellt sett handlar bristerna till stor del om studenternas förmåga att göra åtgärdsbedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.
Det var också den enda punkten som granskarna ifrågasatte LiU:s utbildning Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Det är ett allvarligt läge som universiteten och högskolorna naturligtvis måste få rätsida på. Vår utvärdering visar samtidigt att de har goda förutsättningar att komma tillrätta med problemen, vilket är positivt, säger universitetskansler Harriet Wallberg i ett pressmeddelande om den omfattande granskningen.


Gunilla Pravitz 2014-10-22Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08