Göm menyn

Konferens om demens och relationer

Den 15-17 november hålls en konferens i Norrköping om forskning kring demenssjukdomar, något som ökar i takt med en åldrande befolkning.

gamla händerTemat är demenssjukdomar och relationer.

- Vi behöver mer kunskap om hur det är att leva med demenssjukdom. Hur människors identitet, självuppfattning och nära relationer förändras. Vi vill också belysa hur de språkliga förmågorna påverkas, säger Lars-Christer Hydén, professor och föreståndare för Ceder (Centrum för demensforskning) vid LiU.

Andra ämnen som lyfts fram på konferensen är etnicitet och demenssjukdom, och policyutveckling kring rättigheter och möjligheter att fatta egna beslut för de som är sjuka.

- Vi belyser många aktuella frågor. Vården står till exempel inför enorma utmaningar på grund av globaliseringen där patienter och vårdpersonal från skilda kulturer och med olika språk möts.

Ett 90-tal forskare från Europa, USA, Kanada och Australien möts. De flesta är icke-medicinare och företräder forskning inom bland annat medicinsk antropologi, psykologi, omvårdnad, sociologi, språkvetenskap och filosofi.

En av huvudtalarna är Habib Chaudhury, arkitekt och stadsplanerare från Kanada. Han ska tala om hur man kan planera boendemiljön utifrån ett ”demensvänligt grannskap”.

- Det handlar både om hur man fysiskt planerar boenden men även rent socialt. Ju fler i ett grannskap som känner till den demenssjuka personen desto större trygghet leder det till.

Med en allt mer åldrande befolkning ökar antalet demenssjukdomar.

- Å andra sidan så försenas sjukdomen av att befolkningen är mer utbildad idag och överlag har en bättre hälsa, påpekar Lars-Christer Hydén.

Konferensen vänder sig i första hand till forskare men är även öppen för exempelvis vårdpersonal.

Konferensen 15-17 november


Eva Bergstedt 2014-10-09


2014-10-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08