Göm menyn

5 000 östgötar i hjärt-lungprojekt

Forskningsprojektet SCAPIS, som bygger upp en världsunik databas om hjärt- och lungsjukdomar, har beviljats 100 miljoner kronor från Knut & Alice Wallenbergs stiftelse. Ungefär hälften av summan beräknas gå till verksamheten i Östergötland, som leds av professor Carl Johan Östgren.

Pengarna ska användas till att undersöka omkring 5 000 patienter under två–tre år i Östergötland inom projektet Swedish CardioPulmonary bioImage Study (SCAPIS). Försökspersonerna är mellan 50 och 65 år. Undersökningarna varar i två dagar per patient och innefattar omfattande kontroll av hjärta och lungor i datortomograf och magnetkamera, ultraljudsundersökning av halskärl och blodprover samt spirometri (lungfunktion). Till detta läggs till ett antal parametrar som är unika för Östergötland. Alla resultat samlas i en nationell databas som kommer finnas tillgänglig för forskning under lång tid framöver.

Huvudmålen med projektet är att hitta bättre sätt att förutsäga vilka som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och att kartlägga de underliggande mekanismerna. Ett delmål är att kunna studera skillnader mellan olika socioekonomiska gruppers risk för insjuknande.

Databasen kan generera forskningsresultat i decennier framöver och bidra till viktig ny kunskap. I Linköping har det kommit in flera bra förslag på forskningsprojekt och olika tilläggsundersökningar som styrgruppen nu ska ta ställning till under hösten.

Datainsamlingen beräknas starta i oktober 2015 och kommer sysselsätta uppåt 50 personer. Den ursprungliga finansieringen av SCAPIS-projektet kommer från Hjärt-Lungfonden. I Göteborg och Malmö har datainsamlingen redan inletts och med de nya pengarna från blir det möjligt att utöka projektet till fler universitetssjukhus, däribland US i Linköping.


Emma Busk Winquist 2014-10-08
ake.hjelm@liu.seSidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08