Göm menyn

EU-pengar strömmar in

Linköpings universitet har fått ett bra utfall i starten av EU:s nya forskningsprogram Horizon 2020. Tretton beviljade projekt så långt, och chansen är stor att ännu fler går igenom.

Horizon 2020 öppnades för ansökningar i december 2013.  I motsats till det tidigare programmet FP7 finns ingen tematisk uppdelning, men projekten sorteras under tre ”pelare” – excellent vetenskap, industriellt ledarskap och samhällsförändringar. Det är EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin med nära 80 miljarder euro att dela ut under sjuårsperioden.

Christina Samuelsson är docent i logopedi med inriktning på kommunikation i samband med demens. Nyligen fick hon klartecken för ett projekt där hon och professor Lars-Christer Hydén är medsökande.

– Vi ska titta på tekniska lösningar, till exempel appar, som kan användas som samtalsstöd och underlätta vardagen för personer med demens, säger Christina Samuelsson.

Projektet med deltagare från sex länder får en budget motsvarande drygt 30 miljoner kronor varav två miljoner hamnar vid LiU där det ska täcka tre års forskning.

– Just nu är vi igång och rekryterar deltagare via minneskliniker och demensboenden. Sedan filmar vi samtalen och analyserar hur de tekniska hjälpmedlen fungerar, säger Christina Samuelsson.

Di Yuan, professor i mobil telekommunikation, är något av en veteran när det gäller att kamma hem EU-medel. Nu är han koordinator för två projekt som handlar om att höja effektiviteten och förbättra täckningen i nästa generations mobila nät.

Flera LiU-forskare som fått klartecken från Horizon 2020: Atila Alvandpour, professor i elektroniska komponenter, Peter Fritzson, professor i datavetenskap, Stefan Holmlid, universitetslektor i interaktions- och tjänstedesign, Edwin Jager, universitetslektor i biosensorer och bioelektronik, Daniel Karlsson, universitetslektor i medicinsk informatik, Erik G. Larsson, professor i kommunikationssystem, Carl-Fredrik Mandenius, professor i bioteknik och Erik Sundin, bitr. professor i hållbar produktion.

– LiU har fått en jättebra start under det första året av Horizon 2020. Våra forskare har lämnat in över 100 ansökningar och flera av dem är under behandling, säger Mårten Rosander, finansiell koordinator vid Grants Office och ”Legal appointed representative” gentemot programansvariga i Bryssel.

 

Åke Hjelm 2014-10-02
ake.hjelm@liu.se


2014-10-03Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08